Manifestatie tegen kabinet: lokatie gewijzigd maar protest gaat door

Aanstaande zaterdag 23 oktober zal in Den Haag vanaf 13:00 het eerste landelijke protest tegen de asociale bezuinigingsplannen van kabinet Rutte I plaatsvinden. De lokatie is gewijzigd van het Plein naar het Koekamp (vlakbij Den Haag CS), maar vakbondsleden, studenten, migranten en anderen zullen nog steeds een gezamenlijk geluid laten horen: ‘Nee tegen de bezuinigingen – wij gaan de crisis niet betalen!’
21 oktober 2010

Het programma

Tussen 13:00 en 14:30 zullen diverse sprekers uit maatschappelijke sectoren aan het woord komen. Dit zijn onder andere: een van de leiders van de succesvolle schoonmakerstaking, een docent aan het Koninklijk Conservatorium en componist, de voorzitter van de net opgerichte daklozenbond en een student die begin dit jaar betrokken was bij de bezetting van de Erasmus Universiteit en recentelijk deelnam aan de massademonstraties in Parijs.

Daarnaast zullen Henk, Ingrid, Ali en Fatima – als een symbolische dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving – gezamenlijk vertellen over het effect dat dit regeringsbeleid op hun levens zal hebben en hoe ze zich niet tegen elkaar uit laten spelen door Wilders’ zondebokpolitiek. Bovendien zullen de demonstranten om 14:00 honderden enveloppen omhoog houden waarmee ze symbolisch de rekening van 18 miljard euro retour sturen aan het kabinet.

De lokatie

De manifestatie was aangekondigd voor op het Plein, maar wordt (na dwarsliggen van burgemeester Van Aartsen) nu gehouden op het Koekamp. Dit is gelegen op een paar minuten afstand van het Centraal Station Den Haag, aan de Bezuidenhoutseweg, op de route naar het Plein. Het is een open, zichtbare locatie en niet te missen. Demonstranten worden verzocht borden, spandoeken en toeters mee te nemen.

Rekening Retour

Sinds vorige week heeft Nederland het meest rechtse kabinet uit haar parlementaire geschiedenis. Rutte I kiest er voor om de verzorgingsstaat verder te ontmantelen en de rekening van de crisis bij gewone mensen neer te leggen. Dit terwijl de meest vermogenden van Nederland, degenen die de afgelopen decennia hebben geprofiteerd van de graaicultuur, worden ontzien.

Rekening Retour, een nieuw platform bestaande uit verschillende maatschappelijke organisaties, keert zich tegen deze absurde, onrechtvaardige logica. De betrokkenen maken zich grote zorgen over de impact die de bezuinigingen op onder andere de sociale zekerheid, de zorg, het onderwijs en de kunst -en cultuursector zullen hebben: ‘Kabinet Rutte maakt meer kapot dan ons en toekomstige generaties lief is.’

Rekening Retour staat dan ook voor een heel andere aanpak: ‘Wij zeggen: stop de aanval op onze sociale verworvenheden en rechten. Haal het geld waar het zit: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Laat degenen aan de top die verantwoordelijk zijn voor de crisis en zij die hebben geprofiteerd van het gokken en graaien de rekening betalen.’

Als eerste stap om dit geluid kracht bij te zetten organiseert het samenwerkingsverband op zaterdag 23 oktober om 13:00 uur een manifestatie in Den Haag, op het Koekamp, gelegen tussen Centraal Station en Plein. De organisatoren roepen op voor een breed, strijdbaar en kleurrijk protest: ‘Nee tegen de bezuinigingen – wij gaan de crisis niet betalen!’

Kom ook, neem anderen mee en verspreid de oproep op www.rekeningretour.nu zo wijd mogelijk!

WIJ GAAN DE CRISIS NIET BETALEN!
> Geen verhoging eigen bijdrage zorg
> Handen af van de studiefinanciering
> Stop de aanval op lonen en pensioenen
> Hou de huren betaalbaar
> Stop de culturele kaalslag
> Tegen ontslagen: vecht voor elke baan
> Tegen discriminatie: voor solidariteit
en sociale rechtvaardigheid