Manifest van Brazilianen in Nederland vóór de democratie – tegen de coup

Brazilianen in Nederland hebben op 1 mei een manifest uitgebracht dat de impeachment veroordeelt van president Dilma Rousseff. Het manifest wordt Gesteund door Nederlanders en democraten van andere nationaliteiten. Dit is de Nederlandse vertaling.
9 juni 2016

Wij, een niet-partijgebonden groep van Brazilianen in Nederland, VERAFSCHUWEN de recente poging om onze democratie omver te werpen. Deze democratie werd heroverd in 1985, na 21 jaar van civiel-militaire dictatuur.

Helaas heeft het bevoorrechte deel van onze samenleving – eigenaren van de grote media, ondernemers, bankiers, grootgrondbezitters, de justitiële top en ultra-conservatieve parlementsleden – zich aaneengesloten om onze democratie opnieuw ten val te brengen,een democratie die destijds met grote offers en bloedvergieten herwonnen is.

Tijdens de afgelopen veertien jaar, gedurende de regeringen van Lula da Silva en Dilma Rousseff (PT, de Arbeiderspartij) zijn belangrijke sociale veranderingen tot stand gebracht. Een groot segment van onze samenleving, waar voorheen nooit rekening mee werd gehouden, een segment dat altijd buitengesloten is geweest van overheidsbeleid, kreeg een stem die gehoord werd; speciale secretariaten werden opgericht die begonnen aan hun behoeften en eisen tegemoet te komen en wetsvoorstellen werden aangenomen, gericht op de maatschappelijke integratie en participatie van o.m. inheemse bewoners, afstammelingen van Afro-Braziliaanse gemeenschappen (Quilombolas), LGBT’s, vrouwen, landarbeiders, bewoners van krottenwijken, zwarten en arme studenten. Publieke middelen werden geïnvesteerd op het gebied van volksgezondheid en onderwijs.

De invoering van het Project Meer Artsen, de Wet op de Quota, de FIES (Student Financieringsfonds), het Project Wetenschap Zonder Grenzen van PRONATEC (Het nationale programma voor toegang tot technische Onderwijs en Werkgelegenheid), en de bouw van een groot aantal openbare universiteiten en technische scholen hebben ervoor gezorgd, dat miljoenen mensen uit de armere lagen van de bevolking deel konden nemen aan de Braziliaanse maatschappij, op weg naar volledig burgerschap. Zo zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse aanpassing van het minimumloon, de Bolsa-Família die de meest kwetsbare gezinnen van een minimaal inkomen voorziet, de mogelijkheid tot notariële registratie van homo-affectieve stellen, de mogelijkheid voor travestieten en transseksuelen om zich in het bevolkingsregister in te schrijven conform de gekozen genderidentiteit, de wettelijke erkenning van huishoudelijk werk als beroep, zeer belangrijke maatregelen geweest: resultaten van de enorme inzet van sociale bewegingen en van het maatschappelijk middenveld, die gedurende de vier mandaten van Lula en Dilma werden geïmplementeerd, ondanks de constante tegenwerking van reactionaire oppositiegroepen en aanhoudende mediacampagnes om de regering in diskrediet te brengen en te demoniseren.

Na haar democratische herverkiezing in 2014, met meer dan 54 miljoen stemmen, werd president Dilma Rousseff (PT) geconfronteerd met een overwegend ultraconservatief, homofoob, misogyn, racistisch en neofascistisch parlement, dat de verworven rechten van de arbeidersklasse en van de tot dan toe buitengesloten minderheden en gemarginaliseerde meerderheden ongedaan wil maken.

Dit parlement probeert nu, samen met de huidige interim-president Michel Temer (van de rechtse partij PMDB) diens partijgenoot Eduardo Cunha, voorzitter van het Nationaal Congres en de partij van de door Dilma verslagen presidentskandidaat (de centrumrechtse PSDB), de democratisch gekozen president via een impeachment-procedure af te zetten. Michel Temer wordt in het onderzoek van de Federale Politie geciteerd als verdacht van corruptie, en ook Cunha wordt wegens corruptie aangeklaagd. Omdat er geen enkele constitutionele basis is voor een aan haar toegeschreven “misdrijf als verantwoordelijke” gaat het hier overduidelijk om een parlementaire coup tegen de president.

De Braziliaanse mediagiganten, met name het Globo-concern, zijn hieraan medeplichtig met hun haatcampagne tegen het project voor een inclusief Brazilië. In eerste instantie vooral gericht tegen de PT, maar gaandeweg tegen elk links geluid; hiermee hebben zij de diep in de Braziliaanse samenleving gewortelde klassentegenstellingen nieuw leven ingeblazen, en het onderhuids racisme, het traditionele machismo en de LGBT-fobie aangewakkerd. Dit discours en het beleid waarop dit discours gericht is, moeten gestopt en gekeerd worden. De sociale bewegingen en het maatschappelijk middenveld in Brazilië en daarbuiten blijven gemobiliseerd ter verdediging van de democratie. Met de nodige aandacht voor de vrouwenhaat waarvan president Dilma het doelwit is. Wij hebben een diepe afkeer van de misogyne aanvallen op de president in de gevestigde media, op straat en in het parlement. Dag in, dag uit.

Wij verwerpen de manoeuvres tegen de Grondwet en de weerzinwekkende parlementaire staatsgreep tegen de democratische rechtsstaat in Brazilië! De samenzweerders missen elke legitieme basis om voorbij te gaan aan de 54 miljoen kiezers die voor de president van Brazilië hebben gekozen. Diverse politici, persoonlijkheden en pers in binnen- en buitenland zien de ernst van de politieke situatie in Brazilië onder ogen en onderkennen het antidemocratische karakter van deze staatsgreep. Wij eisen ethische en democratische instellingen die representatief zijn voor de gehele Braziliaanse bevolking.

Nee tegen de coup!

Ja voor de voortzetting en verdieping van het sociaal beleid en de arbeidsregelgeving, gericht op een inclusieve maatschappij!
Ja voor de onmiddellijke verandering van het neoliberale economische overheidsbeleid ten gunste van een niet geprivatiseerd, participatief sociaal ontwikkelingsbeleid waarin de mens centraal staat!
Ja voor legale abortus!
Ja voor politieke hervormingen!
Ja voor juridische hervormingen!
Ja voor hervormingen van het belastingstelsel!
Ja voor landhervormingen!
Ja voor landrechten voor inheemse bewoners en de Quilombolas!
Ja voor een rechtvaardige, egalitaire samenleving waarin het sociale welzijn van allen centraal staat!

Dilma Blijft & Respect voor de Democratie!
#‎DilmaFica‬‬ & Respeito à Democracia!
#‎SOSCoupInBrazil‬‬

Amsterdam, 01 mei 2016

Zie hier het Engelse en Portugese origineel en de Facebook-groep.