Manifest universiteitspersoneel: 'Dekoloniseer de VU. We zijn geen koekjesfabriek'

Verontruste medewerkers van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een manifest opgesteld waarin ze oproepen om de aangekondigde bezuinigingen te stoppen. Daarnaast stellen ze de legitimiteit van het College van Bestuur ter discussie. Volgens de medewerkers presenteert het bestuur de megabezuinigingen en marktdenken op de universiteit als onvermijdelijk, maar zijn het keuzes die voortkomen uit marktgericht denken.
9 mei 2012

Door de bezuinigingen op de universiteit verschraalt het opleidingsaanbod en wordt het niet-wetenschappelijk personeel met ontslag bedreigd. Vaste aanstellingen verdwijnen langzamerhand. Meer dan vijftig procent van het academisch personeel is jonger dan 35 jaar. De flexschil – het aantal mensen op een tijdelijk contract – is op de VU toegenomen tot meer dan 40 procent. Dit alles bedreigt volgens het manifest de onderlinge cohesie, betrokkenheid en continuïteit op de VU.

Verder vinden de verontruste medewerkers dat de wetenschappelijke cultuur wordt geïnfiltreerd door de managementcultuur. ‘De universiteit wordt geleid door bestuurders die geen hart lijken te hebben voor de universitaire sector, voor onderwijs en onderzoek. Zij herprofileren de universiteit als een economische entiteit, maken er een bedrijf van.’ Het gevolg is dat onderwijs grootschaliger wordt en onderzoek alleen nog waardevol is als het door fondsen bekostigd wordt. Studenten krijgen steeds minder begeleiding en beschikking over faciliteiten.

In het manifest staat verder dat de bezuinigingen worden aangekondigd als een onvermijdelijke natuurramp, maar in werkelijkheid beleidskeuzes zijn van het bestuur. ‘Het bestuur kiest ervoor te bezuinigen op personeel en tegelijkertijd miljoenen te investeren in prestigieuze gebouwen. Met welk recht maakt het bestuur deze keuzes? Wij betwijfelen de legitimiteit van het huidige college van bestuur. Het heeft de werkvloer volledig buitenspel gezet.’

De medewerkers roepen daarom op tot een nieuwe bestuurscultuur die niet primair gedreven wordt door economische motieven. In deze nieuwe cultuur moeten wetenschap, onderzoek en onderwijs prioriteit krijgen, en daarnaast moet de werkvloer zeggenschap krijgen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dit manifest is de uitkomst van een reeks open discussiebijeenkomsten van betrokken VU-medewerkers. Verontruste VU’ers komen tweewekelijks bijeen op donderdagmiddag; de eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 10 mei, 16.00 uur in 12A-39. Iedereen die de VU een warm hart toedraagt wordt opgeroepen om zich aan te sluiten.

Op woensdag 23 mei vindt om 11.15 uur bij het Atrium (gebouw Medische Faculteit) een manifestatie plaats voor VU-medewerkers over de bezuinigingen.

Zie hier de tekst van het hele manifest