Mabrouk voor de arbeiders in Mahalla!

De bloedig neergeslagen opstand in Birma ontving de afgelopen weken ruime media-aandacht. Wonder boven wonder was die aandacht veel beperkter voor een belangrijke overwinning voor de beweging in Egypte. Maar ja, dat is dan ook de grootste ontvanger van Amerikaanse wapens in het Midden-Oosten na Israël.
6 oktober 2007

De Egyptische president Mubarak en zijn brute repressieapparaat werden (hoe toepasselijk) in hun hemd gezet door stakende textielarbeiders.De Misr-fabriek in Mahalla al-Kubra, ten noorden van Cairo, is de grootste textielfabriek in het Midden-Oosten. Op 23 september een bedrijfsbezetting, die uiteindelijk in een succes eindigde. Stakers wilden hogere lonen om de snelle inflatie bij te houden en uitbetaling van bonussen. Maar daarnaast brachten ze ook een politieke eis naar voren: ontslag van het management en de leiders van de regeringsgetrouwe vakbond in de fabriek.
Duizenden arbeiders in de rest van Egypte staakten uit solidariteit. In december 2006 leidde een succesvolle staking in dezelfde fabriek in Egypte tot de grootste stakingsgolf in tientallen jaren. Onder de stakers waren ook postbodes en onderwijzers, die zwaar getroffen worden door het neoliberale beleid van Mubaraks regime.

Op een van de vele fantastische socialistische weblogs die Egypte rijk is (je kunt nu eenmaal zelfs met steun van de VS niet alles controleren) deze vreugdekreet:

‘Ik kon nauwelijks een van mijn contacten onder de stakers te pakken krijgen; hun telefoon zal wel roodgloeiend staan. Toen kreeg ik eindelijk een van de socialistische activisten in de fabriek te pakken. Hij bevestigde het nieuws. Het is een overwinning. de stakers hebben tijdens een massabijeenkomst de resultaten goedgekeurd, en hebben rond vijf uur ’s ochtends de fabriek verlaten.

Mabrouk voor de arbeiders in Mahalla. Mabrouk voor de dappere mannen, vrouwen en kinderen die wekenlang de druk van de regering trotseerden. Hartelijk dank aan alle activisten en vakbondsleden over de hele wereld die hun steunbetuigingen hebben gestuurd.

Dit is nog maar het begin ya shabab. Ik weet zeker dat Mahalla een bron van inspiratie is geworden voor alle textielarbeiders, misschien wel de hele Egyptische arbeidersklasse.

http://arabist.net/arabawy/2007/09/29/mahalla-updates-victory-confirmed/