Luid boegeroep tegen aanval op speciaal onderwijs: ‘Gezocht: Passend Kabinet’

Het kabinet is van plan om de botte bezuinigingsbijl in het speciaal onderwijs te zetten. Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt wil driehonderd miljoen euro ‘besparen’ op het onderwijs voor scholieren met een handicap of stoornis. Tienduizenden kinderen zullen hieronder lijden en duizenden leraren zullen hun baan verliezen. Dit zal echter niet zonder slag of stoot gebeuren. Afgelopen woensdag kwamen ruim 10.000 woedende leraren, ouders en leerlingen naar een actiemanifestatie in Nieuwegein om de regeringspartijen een waarschuwing te geven.
11 februari 2011

Door Henri Kerkdijk

Leerlingen met een speciale zorgbehoefte gaan op dit moment naar het speciaal onderwijs of naar het regulier onderwijs met een zogeheten rugzak. Zowel het speciaal onderwijs als de rugzak zorgen ervoor dat er met extra gelden speciale begeleiding aan de leerlingen kan worden gegeven. Deze extra begeleiding is er voor bijvoorbeeld slechtziende leerlingen, dove leerlingen en ook leerlingen met een vorm van autisme, AD(H)D of ernstig zieke leerlingen.

De argumenten om deze bezuinigingen door te voeren, heeft het kabinet onder de noemer ‘passend onderwijs’ proberen in te pakken. Dit is de grootste onzin, want zonder geld is dit nooit realiseerbaar. De leerlingen met een extra hulpvraag zouden naar scholen ‘in hun eigen buurt’ kunnen. Maar het gaat om grote samenwerkingsverbanden en een garantie dat deze leerlingen dus naar een reguliere school in de buurt kunnen is er niet.

Hier komt bij dat er voor leerlingen in het reguliere onderwijs ook veel bezuinigd wordt, en die klassen al vol zitten. Een aanpassing voor deze leerlingen is dus op een reguliere school niet te maken. Gevolg is dat de leerling alsnog naar het speciaal onderwijs moet, waar ook al overvolle klassen zijn, als er tenminste nog plek is. De verwachting vanuit de beroepsgroep is dan ook dat er meer leerlingen thuis komen te zitten.

Onderwijsstructuur

Nu heeft het verleden ons al geleerd dat aanpassingen in de onderwijsstructuur niet gepaard kunnen gaan met bezuinigingen, maar alleen met investeringen van gelden. Als deze plannen doorgaan zal het reguliere onderwijs te maken krijgen met een grote diversiteit aan verschillende leerlingen met uiteenlopende behoeften, waar men niet de expertise voor in huis heeft en die men door de bezuinigingen ook niet in huis kan halen. Ook zullen er 6000 mensen op straat komen te staan.

Betrokkenen zijn woedend en laten het er ook niet bij zitten. Afgelopen woensdagmiddag kwamen ruim 10.000 leraren, ouders en leerlingen in Nieuwegein bijeen om hun onvrede te laten horen over de bezuinigingen. Spandoeken maakten de afkeuring duidelijk, met verschillende teksten zoals: ‘Gezocht: Passend Kabinet’ en ‘Omdat de schulden moeten slinken laat u onze leerlingen verdrinken.’

Er waren sprekers van verschillende organisaties, waaronder de vakbonden, ouderenorganisaties en de PO-raad. Ook waren er verschillende lijsttrekkers en woordvoerders van politieke partijen. In de zaal hadden betogers gesprekken over het asociale kabinet, en door de aanwezigheid van regeringspartijen werden velen alleen maar bozer.

Een van de eerste sprekers was Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA). Ze deed haar best om alles wat krom was recht te praten, maar daar hadden de betogers geen boodschap aan. De eerste gele eendjes, gekregen van het CNV, vlogen vol afkeuring en onder luid gejoel richting het podium.

‘Creatieve oplossingen’

Toen was Kathleen Ferrier, onderwijswoordvoerder van het CDA, aan de beurt. Ze probeerde te vertellen dat ze er van overtuigd is dat de leraren dit op zich kunnen nemen en met ‘creatieve oplossingen’ zullen komen. Wat een belediging voor alle aanwezigen die nu al alles uit de kast proberen te halen om een leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Deze uitspraken werden haar ook niet in dank afgenomen en opnieuw werden rubbereendjes massaal en onder luid boegeroep het podium opgegooid.

Ferrier deed nog een poging om zich verstaanbaar te maken om aan de menigte duidelijk te maken dat ze nog twee minuten spreektijd had. Ze heeft zeker zelf nooit voor de klas gestaan en het lukte dus ook niet om op deze manier de aanwezigen stil te krijgen. Ook Ton Elias van de VVD deed nog een poging om zich verstaanbaar te maken. Dit mislukte volkomen en wederom vlogen er gele eendjes naar het podium.

Emile Roemer van de SP deed het stukken beter bij de demonstranten. Hij sloot zijn betoog af met de hoop dat de aanwezigen zich net als de studenten op het Malieveld zouden laten zien als deze plannen niet van tafel gaan. Dit werd ook herhaald door de bonden CNV en AOb: ‘Dit is nog een publieksvriendelijke actie, maar als er niets veranderd zijn hardere acties op hun plaats.’ Die oproep viel in goede aarde. Nu is het zaak dat het niet bij woorden blijft.