Lobby’s schaden de gezondheid

Twee longartsen lanceerden onlangs de website TabakNee.nl om de tabakslobby bloot te leggen. Ze laten hiermee zien welke invloed de tabaksindustrie heeft op politiek Den Haag.
15 april 2013

Door Mark Kilian

De twee initiatiefnemers, Wanda de Kanter en Pauline Dekker, zijn longartsen die eerder de Stichting Rookpreventie Jeugd oprichtten. Ook onderzoeksjournalist Stella Braam werkt mee aan de site.

‘In 2011 telde ons land bijna 19.000 “tabaksdoden”, stelt het Nationaal Kompas Volksgezondheid. In dat cijfer zijn de mensen die overlijden ten gevolge– van het passief meeroken, niet meegeteld’, schrijft TabakNee. De site is niet gericht tegen rokers, maar tegen de lobby die roken stimuleert en stoppen moeilijker maakt.

TabakNee verzamelt dossiers van personen die de lobby steunen. Dat zijn onder meer VVD-Kamerlid Arno Rutte en CDA’er Hans Hillen. Elco Brinkman, die commissaris is bij Philip Morris, wordt ‘dom of gewetenloos’ genoemd.

Maar ook traditioneel links is niet vies van deze handel, zoals hoogleraar Irene Asscher: ‘Mijn inbreng is onder meer het toezien op goede arbeidsverhoudingen.’ De vicepremier zei desgevraagd in Het Parool: ‘Ik ben trots op mijn machtige moeder.’

Een ereplek is voor Edith Schippers (VVD), die opnieuw minister van Volksgezondheid is. Een reportage van Zembla gaf haar terecht de titel ‘minister van Tabak’. Al haar maatregelen staan haaks op echte volksgezondheid. Zij versoepelde het rookverbod in cafés. Ook schafte ze de vergoeding af van medicijnen die het stoppen met roken ondersteunen.

Volgens Schippers zijn de beschuldigingen van TabakNee op drijfzand gebaseerd. Ook in januari 2011 beweerde ze: ‘Ik kende die mensen nauwelijks. In alle jaren dat ik mij met dit dossier bezighoud, heb ik de tabakslobby misschien twee of drie keer gesproken.’

Zembla bewees dat dit een leugen was. ‘Wij voeren als bedrijfstak één op één gesprekken met haar’, zei de directeur van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie. Hillen spreekt van hypocriet fanatisme: hij adviseerde de tabaksindustrie, maar ontkent lobbyist te zijn. Philip Morris hoort bij de ‘gewone bedrijven waar belasting wordt betaald’.

Kennelijk is dat de enige morele maatstaf voor de VVD. TabakNee wordt wel gesteund door Els Borst (D66), voormalig huisarts en minister van Volksgezondheid tot juli 2002. Borst noemde Schippers ‘een echte werkgeversminister’.

VVD-politici gebruiken graag leuzen als ‘geen betutteling’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’. Maar ze spelen niet graag op een gelijk speelveld. Daarom liegen ze erop los en vallen ze media aan die de waarheid over hen vertellen.

Philip Morris overweegt juridische stappen omdat TabakNee portretfoto’s gebruikt zonder toestemming van betrokkenen. Het vermoeden lijkt gegrond dat de beerput nog veel groter is. Schippers stopte bijvoorbeeld ook de succesvolle BOB-campagne.


Zie de website TabakNee.nl