Links moet voorbereid zijn op oorlog

Sinds de aanval op twee olietankers in de Straat van Hormuz, in de Golf van Oman, lopen de spanningen tussen de VS en Iran op. Trump beschuldigde Iran er onmiddellijk van achter de aanvallen te zitten, maar heeft daar geen bewijs voor. Iran ontkent achter de aanvallen te zitten.
17 juli 2019

Nadat Iran een Amerikaanse spionagedrone uit de lucht schoot, zouden Amerikaanse luchtaanvallen op Iran op het laatste moment door Trump zijn afgeblazen. Ook kondigden de VS nieuwe sancties aan.

De opstelling van de VS is niet nieuw. Sinds zijn aantreden als president koerst Trump aan op vijandige betrekkingen met Iran – precies zoals Amerikaanse bondgenoten als Israël en Saoedi- Arabië het graag zien.

De VS, noch Iran hebben op dit moment belang bij een oorlog. Maar de huidige escalatie kan daar wel toe leiden. Links moet daarom waakzaam zijn en eisen dat er een einde komt aan de sancties en de escalatie.

Maar vooral onderstreept de escalatie tussen de VS en Iran dat de zwakke wereldeconomie leidt tot grotere spanningen tussen verschillende machtsblokken. Dat zien we in het Midden-Oosten, maar ook in Afrika en in Oost-Azië. Het uit zich in militair machtsvertoon, maar ook in de handelsoorlog tussen de VS en China.

Als de Chinese economie in crisis komt en er daarmee een wereldcrisis uitbreekt, zoals vroeg of laat staat te gebeuren, dan zullen deze spanningen nog verder oplopen. We moeten ons dus realiseren dat we in een tijd leven waarin nieuwe oorlogen kunnen uitbreken. Links moet voorbereid zijn om zich hiertegen te verzetten.

In juni verzocht de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra de Nederlandse regering om militairen naar Syrië te sturen. Uiteraard neemt het kabinet dit serieus in overweging. Als links moeten we in actie komen tegen elke nieuwe missie. Mede in de wetenschap dat we de anti-oorlogsbeweging vermoedelijk nog hard nodig zullen hebben.

Kom aanstaande vrijdag 19 juli naar de manifestatie “Don’t Iraq Iran” tegen een nieuwe oorlog met Iran, in Amsterdam.