Lerarenstaking stuurt boodschap naar Haagse bezuinigers én grote onderwijsbonden

Vandaag zijn honderden leraren in het voortgezet onderwijs naar het Plein in Den Haag getrokken voor een stakingsmanifestatie tegen het principeakkoord tussen de grote onderwijsbonden en de VO-raad. De leerkrachten geven daarmee gehoor aan een oproep van Leraren In Actie (LIA). Ze zijn het onder andere oneens met de voorstellen betreft salarissen en vakantiedagen, en kwaad over de steeds maar toenemende werkdruk.
23 mei 2011

Foto boven: een docent gooit een schoen tegen een foto van Marja van Bijsterveldt (ANP) / Onder: leraren kijken ‘demonstratief’ examenwerk na tijdens de actie (foto: Gera Nieland)

Een aantal politici sprak de menigte op het Plein toe. Ton Elias van regeringspartij VVD kon op stevig boegeroep rekenen toen de neoliberaal verkondigde: ‘Zwak dat leraren dat op een schooldag doen, in een examenweek nota bene’. Jasper van Dijk van de SP ontving duidelijk meer sympathie, door deze staking het zoveelste signaal te noemen dat het Nederlandse onderwijsbeleid al jarenlang de verkeerde kant opgaat.

Hoewel de oproep voor de staking en betoging van Leraren In Actie komt, waren er vandaag onder andere ook leden van de AOb naar het Tweede Kamergebouw gereisd. Zo wisten AOb-contactpersonen Michiel Bakker (Calandlyceum in Amsterdam) en Joost Ploeger (Openbare Scholengemeenschap Bijlmer) op hun school brede steun voor de oproep te organiseren en kwamen zij met stakende collega’s per bus naar Den Haag.

Onder de slogan ‘We pikken dit niet!’ maken ze als onderwijzers middels een eigen website duidelijk waarom dit akkoord van geen kant deugt, en waarom ze als AOb-leden weigeren om hun bestuurders in deze koers te steunen. Zij hekelen de defensieve opstelling van hun bond: ‘De AOb-top verleent ons (…) een hele slechte dienst door in de beginfase van een crisis die volgens analisten, inclusief minister De Jager, van lange duur zal zijn, de handen reeds omhoog te steken.’

Zij vervolgen: ‘In andere sectoren leggen mensen zich niet neer bij “de voldongen feiten” en “de richtlijnen uit Den Haag”. Het personeel in het OV verzet zich tegen het uitkleden van de openbare vervoersvoorzieningen in de grote steden, de brandweer komt in verzet tegen bezuinigingen, ook de gezondheidszorg heeft loonconcessies afgedwongen. Een belangrijk punt daarbij is dat die strijd in ons aller belang is en dat mensen in deze sectoren niet gedwee meegaan in het idee “er moet nou eenmaal bezuinigd worden”.’

De leraren concluderen met een oproep aan het AOB-bestuur en elke leerkracht in het land: ‘We willen een duidelijk antwoord op de plannen van dit kabinet. Antwoorden zoals die LIA die formuleert. Die respons is sterker met de steun van de tienduizenden leden van de gevestigde bonden. Die steun komt helaas niet vanzelf, daarom willen we via deze site ook met bondsleden overleggen over een strategie om strijd weer op de bondagenda te krijgen.’

Lees meer op: http://wepikkenditniet.wordpress.com/