Leraren staken: ‘Wie goed onderwijs wil moet solidair zijn met onze acties’

Vandaag protesteert landelijk het onderwijs. Volgens de AOb staken op ongeveer 3362 scholen leerkrachten, en zijn minstens 1737 scholen dicht. Tienduizenden leerkrachten uit het hele land laten hun stem horen in de Amsterdam Arena tegen de onderwijsplannen van het kabinet. Terecht - want de inzet is hoog. Hier komen drie actievoerders, twee docenten en een leerling, aan het woord.
6 maart 2012

Foto: Stakende leraren in de Jaarbeurs, Utrecht 26 januari 2012. (Foto door Mike Graham)

Docent: ‘Grotere klassen minder begeleidingsuren en overwerkte docenten’

‘Dit kabinet presenteert zich zo vaak als het kabinet dat pal staat voor onderwijskwaliteit, dat het grote publiek het begint te geloven. Maar mensen die goed onderwijs willen voor de kinderen van nu en komende generaties, zullen solidair moeten zijn met onze acties.

Deze bezuinigingen betekenen meer werklast en financiële last voor scholen. Die kunnen dan weinig anders dan ook bezuinigen. Bezuinigen op de kwaliteit die dit kabinet zegt te waarborgen! Uw kind zal in grotere klassen komen, met minder begeleidingsuren door mentoren, met overwerkte docenten, goedkoper materiaal en slechter onderhoud. Om op korte termijn spilzieke banken tevreden te stellen offert dit kabinet de toekomst en de talenten van generaties kinderen op!’

Bram Wanrooij
Docent geschiedenis

______________________________________________________________________________________________________

Leerling: ‘Geen verbeteringen maar achterstand’

‘Op onderwijs bezuinigen is spelen met vuur. Vooral de kwetsbare groepen worden nog meer naar beneden gehaald. Op speciaal onderwijs bezuinigen leidt niet tot verbeteringen maar achterstand. Je sluit simpelweg groepen uit: naast dat ze blijkbaar financieel geen prioriteit zijn wordt de bevooroordeelde minderwaardigheid van deze groepen bevestigd.

Ik hoop volgend jaar naar het hbo te gaan, hierna wil ik graag verder studeren, maar ik ben gedwongen om te beseffen dat het hoger onderwijs elitair wordt. Ik kom niet uit een hogere klasse, integendeel. Hoe moeten personen zoals ik een studie afronden met een beetje waardigheid? Ongelijke toegang wordt door Den Haag genegeerd. Natuurlijk moeten we niet vergeten dat we allemaal producten zijn. Als ik faal en in een lagere maatschappelijke positie terechtkom, heeft de politiek over een paar jaar nog materiaal om over te zeuren.’

Naoual Zallali
Leerling havo 5

______________________________________________________________________________________________________

Linke Leraren: ‘Verzet naar een hoger plan tillen’

‘De staking van 6 maart kan een kantelpunt zijn voor de strijd tegen de bezuinigingen. Een kantelpunt omdat de bereidheid om te staken opnieuw op de proef wordt gesteld.

De waarschuwing van Van Bijsterveldt dat schoolleidingen zich neutraal moeten opstellen en loon moeten inhouden heeft ten dele zijn doel bereikt. Staken gaat nu ten koste van je inkomen. Bovendien is de vraag aan de orde in het VO: wat levert een dag staken op? Is de druk genoeg? Als collega’s dit argument gebruiken om vervolgens helemaal niet te staken is er nog veel werk aan de winkel.

De bondsleiding is in het offensief gegaan nadat ze begin januari nog erg sceptisch was over de mogelijkheden van stakingen. Dat is de positieve kant van het verhaal. De AOb heeft duizenden nieuwe leden ingetekend bij de vorige staking en Marten Kircz heeft terecht een harde toon ingezet. Collega’s worden door deze houding gesterkt in de keuze voor actie.

Die zelfverzekerdheid moet geconsolideerd worden en versterkt. Als staken geld gaat kosten wordt de keuze moeilijker, dat is logisch. Als we echt willen winnen, moeten stakingen opgevoerd worden tot echt drukmiddel.

Linke Leraren is een nieuw actiecomité dat zich wil inzetten om het niveau van verzet naar een hoger plan te tillen. De bondsleiding moet gesteund worden wanneer ze in het offensief gaat, maar zal onder druk gezet moeten worden als de pauzeknop weer wordt ingedrukt. Daartoe moeten we in contact blijven en elkaar steunen op elke school zodat we de AOb scherp houden.’

Michiel Bakker
Schoolcontactpersoon AOb en
mede-initiatiefnemer Linke Leraren