Leraren maken zich op voor staking 26 januari: ‘Het moet gaan gonzen op school’

Afgelopen woensdag kwamen ongeveer 60 leraren uit het Voortgezet Onderwijs (VO) in de regio Amsterdam samen op het Calandlyceum. De grootste vakbond van docenten, de AOb, was ook aanwezig bij deze actievergadering georganiseerd door Amsterdamse docenten. Aanleiding is de landelijke lerarenstaking die op 26 januari plaatsvindt. ‘Het moet de komende weken gaan gonzen op school’, zei een docent over de mobilisatie voor deze staking.
16 januari 2012

Door Ewout van den Berg

De staking heeft als inzet het stoppen van een wetsvoorstel van minister Bijsterveldt. Daarin worden de vrije dagen van docenten beperkt en de verplichte aanwezige uren van leerlingen opgeschroefd naar 1040, door de leerlingen ook wel ‘ophokuren’ genoemd. Dit voorstel houdt in dat scholen uit het eigen budget extra docenten moeten inzetten – niets anders dan de zoveelste bezuinigingsmaatregel.

Met de influx van leerlingen uit het speciaal onderwijs die ook uit eigen gelden begeleid moeten worden is dit een nieuwe en forse aanslag op het budget van scholen, die ook de werkdruk voor leraren verder verhoogt.

De kleine strijdbare vakbond Leraren In Actie (LIA) organiseerde maandag in Den Haag ook al een manifestatie tegen de bezuinigingen. Dit was op de eerste dag van een driedaagse staking die ze uitriepen na de kerstvakantie. Sommige leraren bij de Amsterdamse actievergadering waren ook naar Den Haag geweest om te demonstreren.

Examens

Omdat er deze maand ook schoolexamens plaatsvinden, vonden veel docenten het echter belangrijk om toch op school aanwezig te zijn. Maar een mooie tussenoplossing vonden leraren op het Barlaeus Gymnasium. Een docent wiskunde vertelde hoe ze dinsdag tegenover de school uit protest een stuk braakliggend terrein hadden bezet, en daar les gaven aan leerlingen.

Een andere docent maakte het punt dat het weliswaar belangrijk is er te zijn voor de leerlingen, maar dat ze juist met deze staking de kans hebben om voor hen op te komen. ‘Marja Bijsterveldt kwam ooit met het idee om een vak “burgerschap” te geven. Maar om op te komen voor je rechten, leren we met een staking leerlingen meer dan met welk vak dan ook.’

Intekenlijst

Een aantal leerkrachten gebruikte de afgelopen week om met collega’s door te praten over de landelijke staking op 26 januari. Ze vertelden hoe ze informatie over de plannen van het kabinet hadden opgehangen bij de koffieautomaat, samen met een intekenlijst voor de staking in de lerarenkamer. Dit zorgt ervoor dat de staking zichtbaar wordt en steeds meer gaat leven bij collega’s.

Joost Ploeger, docent economie aan de Open Scholengemeenschap Bijlmer, vertelde hoe hij op zijn school een stakingscomité heeft opgericht. Samen met zijn collega’s is hij aan de slag gegaan met het voorbereiden van de staking en proberen ze om ook andere scholen erbij te betrekken.

De docenten spraken hun onvrede uit over hoe de media en rechtse politici hen typeren als ‘lui vanwege hun lange vakanties’. Dit terwijl de werkdruk ontzettend hoog is en veel docenten daarom parttime werken. ‘Die zeven weken vakantie hebben we broodnodig om bij te komen’, zei een leraar. Ouders weten juist wel hoeveel werk docenten verzetten en de vraag hoe hen bij de staking te betrekken was dan ook een van de belangrijkste punten in de vergadering.

Netwerken

Hoewel de actievergadering was uitgeroepen voor Amsterdamse scholen, waren er ook drie leraren uit Zaanstad. Hun school was de enige in hun regio die meedeed aan de driedaagse staking van vorige week, maar op basis van het Amsterdamse voorbeeld proberen zij nu ook in de aanloop naar de landelijke staking een actievergadering te organiseren voor scholen in de Zaanstreek.

Dit laat zien dat docenten overal zelf een rol kunnen spelen om de staking van de 26ste groot te maken. Het netwerk dat zo ontstaat, is nodig om juist ook na de staking acties te kunnen organiseren. Hoewel de grote onderwijsbond AOb de laatste periode welwillender staat tegenover acties, is de druk van dit soort netwerken van onderop cruciaal voor de slagvaardigheid om komende acties tot een werkelijk succes te maken.

Dit soort netwerken door en voor bondsleden zelf zijn daarom keihard nodig, want niet alleen zal de staking van de 26ste een vervolg moeten krijgen, bovendien dreigen binnenkort in de cao-onderhandelingen leraren opnieuw geraakt te worden door de bezuinigingen.

Zie de stakingsoproep op de site van de AOb.

Lees meer op: wepikkenditniet.