Leraren in Actie verdienen steun!


26 maart 2008

Vandaag demonstreerden honderden leraren en leerlingen uit Den Haag en Delft op het Plein voor de Tweede Kamer. De leraren dreigen met stakingen als hun eisen niet worden ingewilligd.

Door Bram Wanrooij

Zowel de commissie Rinnooy-Kan als Dijsselbloem legden in het laatste half jaar de toenemende verschraling van het onderwijs bloot. Vooral het laatste rapport liet geen spaan heel van het onderwijsbeleid in de laatste twintig jaar. Opeenvolgende beslissingen van de overheid bleken vooral gebaseerd te zijn op ideologische drijfveren en ondoordachte prioriteiten. Resultaat: een topzwaar onderwijs, waarin managers de boventoon gingen voeren en de inhoud steeds verder onder druk kwam te staan. Toenemende werkdruk en een laag salaris dreef steeds meer bevoegde leraren weg en de toestroom hapert als nooit tevoren. Schoolbesturen dienen te concurreren om leerlingen binnen te halen en investeren om die reden liever in aantrekkelijke schoolreisjes of mooie gebouwen dan in degelijk personeel. Kortom, het onderwijs is in no time afgegleden tot een bedenkelijk niveau. Leerlingen en onderwijspersoneel zijn de voornaamste slachtoffers.

Onder dreiging van eerdere acties van de Algemene Onderwijs Bond (AOB) zegde Plasterk in september 1,2 miljard euro toe. Salarissen moesten omhoog en de werkdruk verminderd. Het vak van docent zou weer aantrekkelijk worden. Binnen welke termijn dit zou moeten gebeuren en hoe het geld precies besteed zou moeten worden, werd niet gespecificeerd.

Inmiddels is er van de mooie beloftes nog maar weinig terecht gekomen. Een grote groep leraren voerde vandaag actie in Den Haag tegen het trage verloop van de onderhandelingen met minister Plasterk. Zij stellen terecht dat het grootste deel van het toegezegde geld wordt wegbezuinigd binnen het onderwijs zelf. Zo gaat het collegegeld omhoog en verdwijnt de zogenaamde BAPO-regeling, die de werkdruk voor oudere leraren enigszins verlicht. De leraren van de actiegroep ‘Leraren in Actie‘ vertegenwoordigen een veel grotere groep in het onderwijs die het zat is dat hun beroep steeds verder wordt uitgehold. Zij eisen een structurele loonsverhoging van 15% en vooral ook werkdruk vermindering in de vorm van kleinere klassen, meer personeel en bijscholingen.

Het Landelijk Actie Komite Scholieren (LAKS), vele ouders, de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) en ook de AOB steunen de acties. Wel heeft de onderwijsbond aangegeven nog geen deel te nemen aan de huidige acties. Mochten de onderhandelingen met Plasterk niet het gewenste resultaat opleveren dan wordt er in mei alsnog gestaakt.

Twintig jaar uitholling is genoeg geweest. Net als openbaar vervoer en ziekenzorg, is onderwijs nou eenmaal geen product dat kan worden verhandeld op de vrije markt. Het is in dat licht een klein wonder dat er nu pas oproer kraait. De komende weken zal de strijd om een beter onderwijs verhevigen. Terwijl de stellingen betrokken worden gaven ‘Leraren in Actie’ vandaag een welkom startschot.

Zie voor meer informatie: http://www.beteronderwijsnederland.nl/