Leraren in actie solidair met buschauffeurs

Vrijdagmiddag 13 juni protesteerde een groep Leraren in Actie voor de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag. In mei stemde de AOB in met het slappe akkoord dat minister Plasterk sloot met schoolbesturen en onderhandelaars. Er komt een klein beetje salaris bij, maar de werkdruk blijft onverminderd hoog.
17 juni 2008

Leraren in Actie zien terecht weinig in het akkoord dat zou moeten zorgen voor meer leraren en een betere kwaliteit van het onderwijs. De hoop op een beter onderwijs is met dit akkoord volgens de actievoerders vervlogen. Daarom lieten zo’n twintig Leraren in Actie na een toespraak aan de minister duizend gele ballonen los, ondersteund door leden van de Socialistische Partij en de Internationale Socialisten.

Daarna nam Sjerp van Wouden van de IS het woord waarin hij wees op de overeenkomsten met de acties in het streekvervoer, waarin buschauffeurs op hun manier duidelijk maken dat ook de kwaliteit van hun beroep wordt uitgehold. ‘De stakers ondersteunen jullie actie, laat ook zien dat jullie solidair zijn met de stakende buschauffeurs’. De oproep vond duidelijk gehoor en binnen een korte tijd was de petitie vol, met handtekeningen van het merendeel van de aanwezige Leraren in Actie.

De handtekeningenlijst werd de volgende zaterdagochtend meegenomen naar de remise bij Schiphol-Noord, waar het door de stakende buschauffeurs met dank en applaus werd ontvangen. Onze belofte solidariteit te organiseren, juist ook vanuit andere sectoren, werd zo gelijk stukken concreter. Die steun blijft ook belangrijk gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen.

Na het kort geding van Rover tegen de staking, en een loze belofte van staatssecretaris Huizinga in het Kamerdebat om tot een ‘oplossing’ voor de impasse in het streekvervoer te komen, had de vakbondsleiding al aangekondigd nog alleen buiten de spits te zullen staken. Veel chauffeurs waren het hier niet mee eens, zo bleven stakers in Amsterdam een dag langer in de remise.

De chauffeurs zijn nu al wekenlang in actie tegen de marktwerking, en geven terecht aan zich niet met een slap akkoord af te laten schepen. Het is belangrijk juist deze dagen, nu de strijd zwaarder wordt, bij de chauffeurs steun te blijven betuigen en het inspirerende voorbeeld van hun actiebereidheid naar andere sectoren te helpen overbrengen.

Bovendien staat het maatschappelijke en politieke belang van de streekvervoerstaking voor de rest van Nederland nog altijd als een paal boven water. Want als de chauffeurs hun eisen binnenslepen is dat een dreun voor het marktfundamentalisme dat onze hele samenleving op het spel zet.