Lenins politieke economie: de opkomst van het kapitalisme in Rusland

Door de economische crisis en de opkomst van protestbewegingen duikt systeemkritiek steeds vaker op in de publieke debatten. Onvermijdelijk is daarmee de naam van de meest veelzijdige criticus van het kapitalisme - Karl Marx - terug in de belangstelling. In dit nieuwe artikel op de theoriepagina laat Pepijn Brandon zien dat ook de Russische revolutionair Lenin een nog altijd relevante bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van marxistische politieke economie.
19 juni 2012

Lenins bijdrage aan de marxistische politieke economie beslaat vele honderden pagina’s van zijn verzameld werk. Het bestrijkt een groot aantal onderwerpen, van de ontwikkeling van de landbouw in Rusland en een kritiek op de vroeg negentiende-eeuwse econoom Sismondi tot de betekenis van fabriekswetgeving, de veranderingen in de kapitalistische wereldeconomie aan het begin van de twintigste eeuw, de problemen met de overgang van het kapitalisme naar het socialisme in een onderontwikkeld land en de economische oorzaken voor de opkomst van de sovjetbureaucratie.

Dit artikel concentreert zich op één thema en één periode; namelijk Lenins ideeën over de ontwikkeling van het kapitalisme in Rusland zoals hij die naar voren bracht in zijn boek De ontwikkeling van het kapitalisme in Rusland.

Lees hier het volledige artikel.

  • Wil je reageren op dit artikel? Stuur ons een mail.
  • Met socialisme.nu en De Socialist proberen we socialistische ideeën toegankelijk te maken voor iedereen. Om dit te blijven doen kunnen we alle hulp gebruiken. Wil jij ons ook steunen? Neem dan een abonnement op De Socialist of word donateur: vul hier het formulier in.