Leerkrachten nemen het voortouw in de strijd tegen Rutte-III

Met de donkere wolken van het regeerakkoord boven ons hoofd, brengt PO in Actie de zon terug aan de horizon. Zij kondigden als reactie op het akkoord direct een nieuwe staking aan in november – ditmaal van 2 dagen.
13 oktober 2017

Door Mylène Bolder

Hoewel uit het persbericht onduidelijk blijkt of de aangekondigde staking van 2 dagen in november, door het gehele front gesteund wordt – PO in Actie zegt in haar nog enkele partijen te willen overtuigen – is het overduidelijk dat het initiatief ligt bij de kopgroep van dappere leerkrachten.

Zij blijven bij hun eis van de benodigde 1,4 miljard voor het omlaag brengen van de werkdruk en het omhoog brengen van de lonen. Die liggen in vergelijking met het Voortgezet Onderwijs (VO) vele malen lager, ondanks gelijke opleidingsduur en werkdruk.

Het is ook niet gek dat na jaren van aankaarten van diverse problematiek en voorspellen van het bestaande lerarentekort, zij nu beseffen dat concrete actie de enige mogelijke weg is. De bezuinigingen in primair en speciaal onderwijs met het rampzalige ‘passend onderwijs’ tot gevolg, brachten in 2012 al 50.000 leerkrachten samen in de Arena. De vakbonden hebben hier toen geen passend vervolg aan gegeven en aan het polderen hebben we niets gehad.

Het PO-Front (een samenwerking van PO in Actie – initiatief van leerkrachten – en de PO-Raad (schoolbesturen/schoolleiders en vakbonden) organiseerde afgelopen juni een staking van een uur. Vorige week donderdag 5 oktober werd dat een gehele dag. De manifestatie in Den Haag op 5 oktober bracht 60.000 leraren samen, 90 procent van de scholen sloot haar deuren. Met alleen de aankondigingen van deze stakingen dwongen de leerkrachten in actie al toezeggingen van 270 en later 450 miljoen euro af.

De belangrijkste ontwikkelingen binnen de acties zijn de geluiden die opgaan voor de medezeggenschap die leerkrachten zouden moeten hebben als het gaat om verdeling van het geld. Zo bleek uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat het totaal onduidelijk is wat er is gebeurd met eerder toegezegd geld voor extra ondersteuning. Ook het kabinet geeft geen richtlijnen of eisen aan het geld, waardoor schoolbesturen geen verantwoording over dit geld zullen hoeven afleggen.

Thijs Roovers – woordvoerder PO in actie – zei eerder al in een interview met socialisme.nu ook door te gaan met acties als steun van schoolbesturen uitblijft. Dat is een heel strijdbaar geluid, zeker als de bonden de rem op deze acties willen houden zoals zij in het verleden hebben gedaan.

Tijdens de grootse manifestatie van 5 oktober werd het podium gedomineerd door muziek en dans en waren er nauwelijks politieke uitspraken of een uitgesproken visie over hoe verder te strijden. Dat terwijl de leerkrachten in de facebookgroep van PO in actie spreken over het samenvoegen met zorgwerkers, die ook al jarenlang strijden voor meer respect en tegen de marktwerking.

Er gaan tevens kritische geluiden op tegen nonsensebeleid zoals het verplicht zingen van het Wilhelmus. Maar voor de echte acties moeten de leerkrachten dus vooral naar PO in Actie blijven kijken. Omdat we uiteindelijk wel de bonden nodig hebben, moeten we ons tegelijk kritisch uitspreken daarbinnen. Behalve steun van de stakingskas moeten docenten zo ook een sterke inspraak hebben in het vervolg en verdeling van het geld.

Het belooft een hete herfst te worden, hopelijk zo dat het komende rechtse kabinet dat snel aan de voeten zal voelen.