Lastercampagne Telegraaf tegen vakbondsleider Ger Geldhof van het GVB

Afgelopen weekend opende De Telegraaf de aanval op Ger Geldhof, kaderlid van Abvakabo en voorzitter van de ondernemingsraad (OR) van het Amsterdamse GVB. Waar de krant eerder al had beweerd dat er bij het GVB sprake was van miljoenenfraude, ging deze nu een stap verder. Niet alleen stelde het blad dat Geldhof op de hoogte was van de fraude, maar het suggereerde bovendien dat hij beloond werd, in de vorm van illegale huisvesting in een pand van het GVB. De beschuldigingen zijn overduidelijk product van een lastercampagne.
10 mei 2012
Actievoerders tegen bezuinigingen in het openbaar vervoer. Amsterdam, 14 februari, 2011.

In een voorpagina-artikel op vrijdag 4 mei stelde De Telegraaf dat Geldhof voor een schijntje in een illegale woning van zijn werkgever woont en dat hij bovendien op de hoogte was van fraude binnen het GVB.

Een dag later, nadat Geldhof naar de krant had bewezen dat zijn woning niet illegaal is, noch dat zijn huur ongewoon laag is, kwam er nog een schep bovenop: in de zaterdageditie werd Geldhof neergezet als een soort maffiabaas die het GVB in zijn greep houdt en onder een hoedje speelt met de directie. Opnieuw werd beweerd dat hij kennis had van vermeende fraude bij het bedrijf, maar nu werd ook nog eens gesuggereerd dat hij de laatste jaren ‘opvallend mild’ was geweest tegenover de directie.

Deze berichtgeving is een nieuw voorbeeld van de riooljournalistiek waarin De Telegraaf uitblinkt. Hoewel de aantijgingen omtrent Geldhofs woonsituatie aantoonbaar onwaar zijn, bleef de krant het feit dat hij huurt van zijn werkgever gebruiken om hem verdacht te maken. Ook voor Geldhofs betrokkenheid bij fraude is geen enkel bewijs. De krant beroept zich slechts op anonieme bronnen. De fraude waarover de krant spreekt is niet bewezen en wordt op het moment – nota bene met steun van de OR – onderzocht.

Dat Geldhof onder een hoedje zou spelen met de directie van het GVB is belachelijke onzin. Hij geniet juist een groot vertrouwen onder vakbondsleden in zijn bedrijf omdat hij de belangen van het personeel consequent verdedigde tegenover de directie en de politiek. Rest de vraag waarom De Telegraaf bleef volharden in haar lastercampagne, terwijl de feiten tegen haar spreken. Abvakabo biedt, in haar verdediging van Ger Geldhof, een antwoord op deze vraag:

De Telegraaf is blijkens zijn publicaties voorstander van het zogenaamde wondermiddel marktwerking. Het lijkt dan ook geen toeval dat De Telegraaf zijn pijlen richt op Ger Geldhof en zijn werkgever GVB. Juist nú, na de val van het kabinet, zou de verplichte openbare aanbesteding van het stadsvervoer in Amsterdam en de privatisering van GVB van de baan kunnen zijn. Eén dezer dagen zal in de Tweede Kamer het initiatief wetsvoorstel vóór keuzevrijheid in het stadsvervoer van de drie grote steden worden ingediend.’

‘Abvakabo FNV weet met de echt wakkere mensen in Nederland dat ondanks alle mooie beloftes marktwerking de producten of diensten niet goedkoper maakt voor de klant, de zaak er kwalitatief ook niet beter op wordt, maar de arbeidsvoorwaarden voor het personeel er wel slechter op worden. Daar kunnen onze leden bij de post, de thuiszorg en ook in het openbaar vervoer van meepraten. Ger Geldhof staat als kaderlid van onze bond en als voorzitter van de OR van GVB al jaren in de frontlinie in het gevecht tegen marktwerking in het algemeen en de privatisering van GVB in het bijzonder.’

De laster van de Telegraaf dient duidelijk een politiek doel: het propageren van de privatisering van ons openbaar vervoer, en het verdachtmaken van de tegenstanders daarvan. Geldhof: ‘Door het GVB en mij zwart te maken, zullen er mensen zijn die zeggen dat er maar moet worden geprivatiseerd.’ Ger verdient al onze steun.

Ger Geldhof is gastspreker op de slotrally van het Marxisme Festival 2012 op zondag 20 mei. Zie voor meer informatie deze pagina.