Landelijke pensioenactie in Utrecht

Vakbondsleden laten een spandoek zakken aan de gevel van uitzendbureau U-Boss in Utrecht, 31 oktober 2018 (Foto: Twitter / FNV).
Op 31 oktober organiseerde de FNV een nieuwe landelijke pensioenactie, na enkele eerdere acties dit jaar. Zoals bekend is de vakbeweging al lang aan het onderhandelen met ondernemers en de regering over het pensioenstelsel. Het is nog lang niet zeker dat er een akkoord gaat komen.
2 november 2018

Zo’n duizend mensen – vooral ouderen – hadden zich opgegeven voor de landelijke actiedag. Die begon nogal saai in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs naast het station Utrecht. Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV en onderhandelaar over de pensioenen, legde nog eens uit dat de onderhandelingen moeizaam verlopen en dat we de discussie moeten voeren over wat te doen als er geen akkoord uit de bus komt.

Maar over de eisen van de bond mochten we niet meer discussiëren, alleen over zeer algemene en vage voorstellen voor eventuele acties na een mislukt akkoord. De eisen van de FNV in de onderhandelingen zijn: het vastzetten van de pensioenleeftijd op 66 jaar, indexatie van de pensioenen en een pensioen voor iedereen. Daar hoort bij de eis van geen verslechteringen en de eis van de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken zonder boetes.

Centraal op deze dag stond de beroerde positie van flexwerkers en zzp-ers die geen of weinig pensioen opbouwen. Minder centraal stond de ondernemerspolitiek die de pensioenen wil privatiseren en individualiseren. Uit de zaal kwamen wel stemmen om de pensioenleeftijd naar 65 jaar terug te brengen. En steeds duidelijker wordt er nu dat grote groepen gepensioneerden zwaar lijden onder de uitholling van hun koopkracht door het al vele jaren niet indexeren van de pensioenen. Dat wordt nog veel erger als straks de BTW van 6 naar 9 procent gaat. Bejaarden in armoe gaan daardoor zelfs hun geliefde huisdieren verwaarlozen. Of ze gaan noodzakelijke medische zorg vermijden, omdat die te duur is.

Voor de middag had de FNV een actie georganiseerd, waar nogal geheimzinnig over werd gedaan en die ook niet was aangemeld of aangevraagd bij de autoriteiten. In drie grote groepen zijn we de binnenstad ingelopen en daar hebben we korte tijd drie uitzendbureaus bezet. Buiten de uitzendbureaus werden spandoeken opgehangen, er werden liederen gezongen en er werden pamfletten uitgedeeld. De sfeer bij de actievoerders was uitstekend. De uitzendbureaus zijn natuurlijk een belangrijke partij bij de pensioenroof (een zes miljard euro per jaar) van mensen met een flexibel baantje.

Het was een nuttige actiedag om weer eens de grote pensioenproblemen onder de aandacht te brengen. Maar als we echt snel het pensioen willen krijgen waar wij allemaal recht op hebben, nu en in de toekomst, dan zijn veel massalere en hardere acties noodzakelijk. Er bestaat nu wel enige actieorganisatie in de FNV op landelijk en regionaal niveau, maar dat is nog veel te zwak. Bovendien zouden de eisen aangescherpt moeten worden.

De inzet van de pensioenacties is groot. Aan de ene kant strompelen veel wat oudere mensen met moeite en met gezondheidsklachten naar hun pensioen toe en daalt de koopkracht van gepensioneerden in rap tempo en aan de andere kant zit er zo’n 1400 miljard euro of meer in de pensioenpotten en daar azen de financiële kapitalisten en hun politieke vriendjes natuurlijk op. De strijd om de pensioenen is een belangrijk onderdeel van de strijd om een menswaardige samenleving.

Het pamflet dat we in de stad (en aan de medewerkers van de uitzendbureaus) hebben uitgedeeld had de volgende tekst:

‘Flexwerk is pensioenroof. In Nederland heeft bijna 40% van de werkenden een flexcontract. Voor velen betekent dat onzekerheid over je inkomen: nu, maar ook later! Als flexwerker bouw je namelijk niet of nauwelijks pensioen op. Daar profiteren werkgevers en uitzendbureaus van: door het verschil in pensioenpremies ben je als flexwerker al snel 20% goedkoper dan vaste krachten. Dat scheelt 6 miljard per jaar. Dat is oneerlijke concurrentie en levert een slecht pensioen op voor flexkrachten. Daardoor worden flexwerkers bij het bereiken van de pensioenleeftijd gedwongen weer bij uitzendbureaus in de rij te staan, omdat er nauwelijks pensioen is opgebouwd. Wij noemen dat pensioenroof. In een fatsoenlijk land als Nederland verdient iedereen een goed inkomen, nu en later.

Ook voor jouw toekomst! Vakbonden, werkgevers en regering onderhandelen al vier jaar over jouw pensioen en het gaat er nu om spannen. En dat gaat ook jou aan! Wanneer mag je stoppen met werken, en wat is dan je inkomen? Als het aan dit kabinet ligt moet je straks tot je 80ste doorwerken voor een inkomen dat, als je met pensioen gaat, niet meestijgt met de prijzen. De gepensioneerden van nu ervaren dat al tien jaar. Wij vinden dat onacceptabel.

FNV vindt dat iedereen op tijd moet kunnen stoppen met werken en dan moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat betekent: bevries de AOW op 66 jaar, regel indexatie (een inkomen dat meestijgt met de prijzen) voor elke generatie en biedt een pensioen voor iedereen, ook flex en ZZP.’

Op de achterkant doet het pamflet onder meer een oproep voor de demonstratie op 10 november in Amsterdam.