Ziekmakend Kapitalisme!

De Socialist #323, april 2020
De Socialist #323, april 2020

Beste lezer,

Zoals je je kunt voorstellen zijn het vreemde tijden om een krant als de onze te maken. In de loop van de afgelopen maand wisten we niet altijd of en hoe we dit nummer van de Socialist zouden produceren.

Gelukkig bleef het voor ons mogelijk om de krant te laten drukken en te versturen, waardoor dit nummer zonder al te grote problemen, zij het met een aantal ingrijpende veranderingen in het productieproces, toch weer op tijd kon worden afgeleverd. Met hulp van vrienden en kameraden buiten de redactie, maar helaas ook met tijdelijke uitval door ziekte.

Ondertussen stonden we ook voor inhoudelijke vraagstukken: de huidige corona-uitbraak domineert ons dagelijks leven nu zodanig dat we ons afvroegen of we nog wel over andere onderwerpen
konden schijven. Zitten onze lezers bijvoorbeeld nog wel te wachten op een bespreking van een interessante tentoonstelling die zij nu niet meer kunnen bezoeken?

In dit nummer zul je veel lezen over de coronacrisis, zowel in Nederland als elders. Maar we vonden het belangrijk om ook aandacht te hebben voor andere onderwerpen en we denken dat je dat als lezer ook van ons verwacht. We denken daarin een goede balans te hebben gevonden en we horen graag of je dat met ons eens bent.

Ondertussen proberen we online te publiceren over de belangrijkste ontwikkelingen en zijn we bezig uit te zoeken hoe we online meetings kunnen doen nu ons jaarlijkse Marxisme Festival in mei niet door kan gaan. Houd onze onlinekanalen dus in de gaten. En we willen je kracht en gezondheid wensen in deze moeilijke periode. Hopelijk zien we elkaar snel weer in levende lijve. Want als deze crisis iets duidelijk maakt, dan is het wel dat we nog heel veel actie moeten voeren. 

De Socialist #323, april 2020

Strijdbare groeten,
De redactie

Jens Appelo, Elmar van den Berg, Mylène Bolder, Kees Hoogendijk, Ramon Lambregts, Jeroen Loeffen, Jeroen van der Starre, Nikki Veldkamp en Arwin van der Zwan. 

In deze krant: 

Covid-19 laat zien waarom we van het kapitalisme af moeten

Covid-19 is niet de eerste epidemie die mensen wereldwijd bedreigt, maar toch zijn staten totaal onvoorbereid. De bestrijding van het virus laat de irrationaliteit zien van een economisch systeem dat is gericht op concurrentie en winst in plaats van volksgezondheid.

Buitenland

Duitsland: Corona-ramp zet verhoudingen op scherp

Duitsland wordt door de internationale pers aangehaald als voorbeeld voor preventief pandemiebeleid. Merkels televisie-toespraken kwamen in tegenstelling tot de militaristische toon van Macron en de criminele onderschatting van Trump, Johnson en Rutte als ingetogen en indringend over. Dit gaf de
overheid een zeker moreel gezag. Maar voor het indammen van het virus kwam de reactie veel te laat schrijft Frederik Blauwhof.

Protesten tegen aanhoudend fascistisch geweld in India

Elmar van de Berg beschrijft dat er in India de afgelopen maanden honderden miljoenen werkende mensen en studenten de straat op gingen. Zij protesteerden tegen de regering van minister-president Narendra Modi. De protesten zijn een reactie op economische hervormingen, racistische wetgeving en pogroms gericht tegen moslims.

Perspectief

Humanitaire crisis bereikt nieuw dieptepunt

Sinds de Syrische burgeroorlog een grote stroom vluchtelingen op gang bracht heeft de Europese Unie er alles aan gedaan hen tegen te houden. Op die manier heeft het een humanitaire ramp in de Griekse kampen gecreëerd. Ondertussen groeit de ellende die mensen op de vlucht drijft.

Uitgelicht

‘De agribusiness ziet een virus als aanvaardbaar risico’

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn regeringen volop bezig met noodmaatregelen. Maar voor structurele oplossingen moet het duidelijk zijn waar we mee te maken hebben en wat de oorzaken zijn. Yaak Pabst sprak met evolutiebioloog Rob Wallace over de gevaren van Covid-19, de verantwoordelijkheid van de agribusiness en mogelijke duurzame oplossingen om infectieziekten te bestrijden.

Boeken en cultuur

Superieur: terugkeer van de ‘rassenleer’

Een recensie door Yuri Prasad: Veel mensen nemen aan dat wetenschappelijk racisme en eugenetica van het toneel verdwenen nadat de aard en omvang van de afschuwelijke daden van de nazi’s aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werden onthuld. Angela Saini maakt op forensische wijze een definitief eind aan deze mythe.

Vrouwelijke en non-binaire surrealisten voor het voetlicht

Een recensie door Steven Blom: In het Centraal Museum was tot afgelopen maand de ten-
toonstelling ‘De Tranen van Eros’ te zien over de kunststroming surrealisme. De tentoonstelling probeert vanuit het heden met een kritische blik naar de vrouw en seksualiteit te kijken. Ook geeft de tentoonstelling ruime aandacht aan de vaak vergeten vrouwelijke en non-binaire surrealisten.

Achterpagina

Verzet kan niet wachten tot na de crisis

Terwijl de superrijken in de VS een luxe bunker laten bouwen om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus, draaien zorgmedewerkers overuren om patiënten te helpen. Ondertussen lijkt links Nederland zich te laten gijzelen door de opvatting dat we in crisistijd over politieke meningsver-
schillen heen moeten stappen. Kees Hoogendijk beargumenteerd dat deze crisis juist laat zien dat corona een symptoom is van een systeem waar we vanaf moeten en strijd daarom hard nodig is.

Lees de linkste krant van Nederland

  Privacy

  Gegevens worden veilig over SSL verstuurd en niet online bewaard.

  Welk abonnement wil je?


  Personalia

  Adres
  Financieël  Machtiging voor standaard Europese incasso SEPA
  Met een eenmalige of doorlopende machtiging geeft u toestemming aan de Vereniging Internationale Socialisten om eenmalig dan wel periodiek een incasso-opdracht te sturen naar uw bank en geeft u toestemming aan uw bank om overeenkomstig deze opdracht het bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 56 dagen oftewel 8 weken laten terugboeken door uw bank. Ons IncassantID is: NL81ZZZ34116722000

  Nieuwsbrief


    Ja, stuur mij de nieuwsbrief.


  Terug naar krantenoverzicht