Woekerwinsten voor het kapitaal – Crisis voor de rest

De Socialist #347 september 2022

Tijd voor breed verzet tegen de aanval op onze koopkracht

Steeds meer mensen komen in de problemen door de inflatie, terwijl inmiddels blijkt dat bedrijven misbruik maken van de ellende om woekerwinsten te boeken. Waar blijft links en de leiding van de FNV?

Actueel

Reproductieve rechten moeten actief verdedigd worden

In juni werd het arrest Roe v. Wade, dat toegang tot abortus in de gehele VS garandeerde, door het Hooggerechtshof verworpen. Ondanks tegenprotesten leidde dit tot een verbod op abortus in meerdere staten. Het terugdraaien van deze belangrijke uitspraak maakt duidelijk dat feministische verworvenheden onder druk staan.

COA zag tekort aan opvangplekken al jaren aankomen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat op instorten, bleek eind juli uit onderzoek van NRC. De keuzes van het COA en dit kabinet maken een humaan asielbeleid onmogelijk.

DC-bazen hebben lak aan veiligheid personeel

Werken in Nederlandse distributiecentra is onveilig, zo blijkt uit een rapport van de arbeidsinspectie dat is ingezien door NRC. Volgens het rapport voldoet slechts 18 procent van de 200 onderzochte DC’s aan gestelde veiligheidseisen.

Politie houdt extremisten de hand boven het hoofd

Deze zomer heeft de boerenbeweging zich flink laten gelden, van acties op snelwegen en het kappen van bomen tot doodslag en doodsbedreigingen. De politie lijkt zich geen zorgen te maken.

Perspectief

Ook op universiteiten leidt neoliberalisme tot rampen

Zoals inmiddels ieder jaar leiden de steeds grotere groepen internationale studenten en het gebrek aan woonruimte tot problemen in studentensteden. Het neoliberale onderwijsbeleid stimuleert universiteiten om zoveel mogelijk buitenlandse studenten te werven, maar de regering doet niets om voldoende huisvesting te garanderen.

Uitgelicht

Kernenergie: een geschiedenis van rampen

Overal ter wereld maken regeringen zich op om meer te gaan investeren in kernenergie, dat steeds vaker wordt gepresenteerd als een schone en veilige energiebron. Atoms and Ashes, een nieuw boek van de Oekraïense historicus Serhii Plokhy over zes van de ergste kernrampen, is in deze context huiveringwekkende lectuur.

Boeken & Cultuur

Een biologische blik op sekse en gender

In het onlangs verschenen boek Anders buigt primatoloog Frans de Waal zich over gender. De Waal geeft zoals altijd een fascinerende inkijk in de gedragsbiologie van dieren, maar durft zich helaas niet te branden aan ‘ideologie’.

Lessen van vijf revolutionaire vrouwen

Kristen Ghodsee licht de levens van vijf revolutionaire vrouwen uit. Maar ze maakt geen onderscheid tussen de Russische Revolutie en de stalinistische regimes die eruit voortkwamen.

Achterpagina

Niets natuurlijks aan kapitalistische landbouw

Extreemrechtse verdedigers van de boerenacties scheppen graag een romantisch beeld van het boerenbedrijf. In werkelijkheid is er niets natuurlijks aan de kapitalistische landbouw, die niet alleen ten koste gaat van dieren en de natuur, maar ook van het klimaat en de boeren zelf.

Lees de linkste krant van Nederland

  Privacy

  Gegevens worden veilig over SSL verstuurd en niet online bewaard.

  Welk abonnement wil je?


  Personalia

  Adres
  Financieël  Machtiging voor standaard Europese incasso SEPA
  Met een eenmalige of doorlopende machtiging geeft u toestemming aan de Vereniging Internationale Socialisten om eenmalig dan wel periodiek een incasso-opdracht te sturen naar uw bank en geeft u toestemming aan uw bank om overeenkomstig deze opdracht het bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 56 dagen oftewel 8 weken laten terugboeken door uw bank. Ons IncassantID is: NL81ZZZ34116722000

  Nieuwsbrief


    Ja, stuur mij de nieuwsbrief.


  Terug naar krantenoverzicht