Nazi-intimidatie in het parlement en op straat – Vecht terug tegen fascisme

Peter Polder

De Socialist #340 december 2021 / januari 2022

Negeren of tegenspreken? Fascisten moet je bestrijden als de ziekte

Voor de zoveelste keer was er ophef over FvD, nu vanwege fascistische intimidatie binnen en buiten het parlement. Maar hoewel de partij zich vorig jaar nog ontdeed van de leden die het openlijk stimuleren van neonazistische ideeën net een stap te ver vonden gaan, doen liberale politici en commentatoren nog steeds alsof hier sprake is van een fatsoensprobleem.

Actueel

‘We moeten afscheid nemen van de zware industrie’

Dit jaar is de aardgasprijs verviervoudigd en de elektriciteitsprijs verdrievoudigd, met grote gevolgen voor huishoudens en bedrijven. De Socialist sprak hierover met , olie- en gasspecialist binnen de klimaatbeweging.

Nedcar gedwarsboomd door vleermuizen en klimaatactivisten

Autoproducent VDL Nedcar wringt zich in allerlei bochten om het 200-jaar oude Sterrebos te mogen kappen. Daarbij kreeg de autofabriek hulp van de Provincie Limburg en demissionair minister Stef Blok. De kap zou voor maart 2022 klaar moeten zijn, zodat de Limburgse autofabriek in Born kan uitbreiden. Activisten en omwonenden zetten zich in voor het behoud van dit bos.

Regering heeft draagvlak voor coronabeleid zelf ondermijnd

De coronacrisis laait op een ongekende manier op. Het coronabeleid bereikt een nieuw dieptepunt. Het kabinet heeft inmiddels ook een nieuwe verklaring gevonden voor hun groteske falen: de mensen houden zich te weinig aan de basisregels.

Perspectief

Stop de groeigekte! Maar hoe?

Groene groei – het idee dat de mensheid telkens meer producten en diensten kan consumeren zonder ecosystemen meer te belasten – is een fata morgana. Achter de onophoudelijke uitbouw van de economie staat een ontwikkelingsmodel dat de natuur en grondstoffen steeds verder uitput. Permanente groei is een centraal bestanddeel van het kapitalisme. De zogenaamde degrowth- beweging stelt dit probleem aan de kaak, maar heeft er uiteindelijk geen sluitend antwoord op.

Uitgelicht

De antikoloniale strijd van Henk Sneevliet

In de vroege twintigste eeuw speelden Nederlandse revolutionaire socialisten als Henk Sneevliet een belangrijke rol in de strijd tegen kolonialisme. Deze radicalen zagen verzet tegen kolonialisme als essentieel voor de socialistische strijd. Hiermee onderscheidden zij zich van Europese sociaaldemocraten die het belang van anti-kolonialisme miskenden of zelfs voorstander waren van ‘socialistisch kolonialisme’.

Boeken & Cultuur

Squid game houdt niet alleen de Koreaanse samenleving een spiegel voor

De Zuid-Koreaanse Netflix-serie Squid Game is de afgelopen maanden over de hele wereld een ongekend succes geworden. Dat heeft niet zozeer te maken met het bloederige spektakel waar de serie bekend om staat, maar vooral met het feit dat de wereld van Squid Game ook onze wereld is.

De onmisbaren blinkt uit in vaagheid

In De onmisbaren schetst SP-prominent en vakbondsbestuurder Ron Meyer een liefdevol portret van zijn ouders, buurtgenoten en medestrijders. Voor veel commentatoren in de gevestigde media was dit boek een eyeopener, maar biedt Meyers ode aan de arbeidersklasse werkenden ook perspectief?

Achterpagina

‘Het recht op protest staat echt onder druk’

Het gebeurt regelmatig dat activisten worden aangevallen door de politie. Ook worden er steeds vaker op voorhand beperkende maatregelen opgelegd aan demonstraties. Jurist Marjolein Kuijers zet zich in voor de bescherming van mensenrechten en constateert dat het recht op protest in Nederland onder druk staat.

Lees de linkste krant van Nederland

  Privacy

  Gegevens worden veilig over SSL verstuurd en niet online bewaard.

  Welk abonnement wil je?


  Personalia

  Adres
  Financieël  Machtiging voor standaard Europese incasso SEPA
  Met een eenmalige of doorlopende machtiging geeft u toestemming aan de Vereniging Internationale Socialisten om eenmalig dan wel periodiek een incasso-opdracht te sturen naar uw bank en geeft u toestemming aan uw bank om overeenkomstig deze opdracht het bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 56 dagen oftewel 8 weken laten terugboeken door uw bank. Ons IncassantID is: NL81ZZZ34116722000

  Nieuwsbrief


    Ja, stuur mij de nieuwsbrief.


  Terug naar krantenoverzicht