Gezondheid van allen boven winst van enkelen

De Socialist #324 mei 2020

Regering riskeert een nieuwe uitbraak

Krap vijf weken nadat de scholen onder grote publieke druk en tegen de wens van onze regering werden gesloten, zet Rutte de eerste stappen om de economie weer op te starten. Dat moet allemaal heel voorzichtig, beweert de premier. Maar het is glashelder dat zijn besluit niet berust op medische, maar uitsluitend op economische gronden.

Actueel

Hoekstra’s neoliberale en koloniale europolitiek

De harde opstelling van minister van Financiën Wopke Hoekstra in de Eurogroep is een grof schandaal, maar staat in een langere traditie. Bedrijven uit de economisch sterke kern van de Europese Unie zijn de grootste profiteurs van de euro, terwijl werkende mensen de rekening betalen. Solidariteit met de Zuid-Europese arbeidersklasse is van groot belang.

Corona maakt het belang van reproductieve arbeid zichtbaar

De coronacrisis raakt vrouwen wereldwijd hard. Het aantal incidenten van huiselijk geweld is enorm gestegen. Verschillende staten grijpen de maatregelen rondom Covid19 aan om het recht op abortus te beperken. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat onze samenleving afhankelijk is van vitale sectoren zoals de zorg, het onderwijs en de schoonmaak, waarin de meeste arbeiders vrouw zijn. Deze herwaardering biedt kansen voor hernieuwd feministisch verzet.

Perspectief

Coronacrisis treft niet iedereen gelijk

De coronacrisis heeft een groot aantal tegenstellingen binnen het kapitalisme verscherpt op de voorgrond gezet. Multinationals als Ahold en Roche groeien, maar voor veel werkenden groeit de onzekerheid. Wat gebeurt er? En hoe kunnen we terugvechten?

Uitgelicht

Een externe schok? De coronacrisis en marxistische economie

Het coronavirus heeft over de hele wereld gezorgd voor enorme maatschappelijke ontwrichting. De volksgezondheidscrisis loopt inmiddels over in een ongekend zware economische crisis. Volgens mainstream-economen komen de economische problemen uitsluitend door externe factoren. Op welke manier kunnen marxistische economische theorieën de huidige crisis helpen begrijpen?

Boeken en Cultuur

Damnation: gedramatiseerde klassenstrijd

Iowa 1931: stakende boeren en mijnwerkers, in bijbels verstopte pistolen en de altijd actuele vraag: ‘aan welke kant sta jij’? De Netflix-coproductie Damnation neemt de kijker mee naar de klassenstrijd van de Amerikaanse plattelandsbevolking tijdens de crisis van de jaren dertig.

Kijktips voor coronatijden

Naar de bioscoop gaan of een museum bezoeken lijkt er helaas niet in te zitten voorlopig. Gelukkig is er online een hoop moois gratis te bekijken. Twee tips van onze redactie.

Een politieke geschiedenis van Europees anti-vluchtelingenbeleid

Nu het coronavirus zijn intrede doet in Griekse vluchtelingenkampen blijkt opnieuw het onmenselijke karakter van de EU-Turkijedeal die Rutte vier jaar geleden sloot. Wie Niemand wil ze hebben van Linda Polman leest, begrijpt dat die deal een voortzetting is van decennia anti-vluchtelingenbeleid.

Achterpagina

Big Pharma, patenten en de coronacrisis

Met de uitbraak van het nieuwe coronavirus wordt wereldwijd naar een medicijn of vaccin uitgekeken. De huidige op winst gerichte geneesmiddelenindustrie is echter niet geschikt om te leveren wat we nodig hebben: een geneesmiddel dat voor iedereen vrij toegankelijk is.

 

Lees de linkste krant van Nederland

  Privacy

  Gegevens worden veilig over SSL verstuurd en niet online bewaard.

  Welk abonnement wil je?


  Personalia

  Adres
  Financieël  Machtiging voor standaard Europese incasso SEPA
  Met een eenmalige of doorlopende machtiging geeft u toestemming aan de Vereniging Internationale Socialisten om eenmalig dan wel periodiek een incasso-opdracht te sturen naar uw bank en geeft u toestemming aan uw bank om overeenkomstig deze opdracht het bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 56 dagen oftewel 8 weken laten terugboeken door uw bank. Ons IncassantID is: NL81ZZZ34116722000

  Nieuwsbrief


    Ja, stuur mij de nieuwsbrief.


  Terug naar krantenoverzicht