Dekoloniseer Israël – Bevrijd Palestina

De Socialist #335 juni 2021

Zakkenvullerij is voor het kabinet een doel op zich

De regering heeft miljarden over de balk gesmeten in de coronacrisis. Terwijl de publieke sector kraakte in haar voegen koos het kabinet ervoor geld uit te geven aan commerciële bedrijven die vooral de zakken vulden. De regeringspartijen willen door op dezelfde voet. Zakkenvullerij is voor hen geen acceptabel neveneffect, maar een beleidsdoel op zich.

Buitenland

Palestijnen verenigd door strijd

De Israëlische aanvallen op de Palestijnen in Oost-Jeruzalem werden beantwoord met een verenigde Palestijnse opstand in heel historisch Palestina en daarbuiten. Een nieuwe generatie Palestijnen heeft laten zien dat onderdrukking en etnische zuivering altijd op verzet zullen blijven stuiten en dat de Palestijnen daarin overwinningen kunnen boeken.

Binnenland

Pardonners tussen wal en schip

Van de 26.000 gepardonneerde asielzoekers uit 2007 wachten er veertien jaar later nog steeds ruim 10.000 op volwaardig Nederlands staatsburgerschap. Het migratiebeleid van 2003 tot nu getuigt van structurele intimidatie en criminalisering van mensen met een migratieachtergrond in Nederland.

Klimaatorganisaties winnen zaak tegen Shell

Dankzij een gewonnen rechtszaak tegen Shell moet het bedrijf eind 2030 de CO2-uitstoot met 45 procent verminderen ten opzichte van 2019. Het is voor het eerst dat een bedrijf wordt gedwongen zich te houden aan het klimaatakkoord van Parijs.

Perspectief

Transbevrijding door socialisme. ‘We moeten weten wie de echte vijand is’

De strijd voor transbevrijding staat wereldwijd voor grote uitdagingen, veelal als gevolg van rechts regeringsbeleid. Emi Howard sprak over socialistische perspectieven op transbevrijding met Laura Miles, een ervaren vakbondsactivist en auteur van Transgender Resistance: Socialism and the Fight for Trans Liberation.

Uitgelicht

150 Jaar geleden: De Commune van Parijs

Op 18 maart 1871 nam de bevolking van Parijs, dat door Pruisische troepen werd belegerd, de macht over hun stad over en voerde 72 dagen het eerste experiment uit met leven onder heerschappij van de bevolking.

Boeken en cultuur

Een marxistische kijk op kunst

In zijn boek The Dialectics of Art geeft John Molyneux een marxistische kijk op beeldende kunst en kunstgeschiedenis. Molyneux toont hoe marxisme kan bijdragen aan het begrip en de waardering van kunst.

Eerbetoon aan communistische verzetsstrijders in Drenthe

In het onlangs verschenen boek Communistisch verzet in Drenthe beschrijft historicus Wim Ensing het lot van de Drentse leden van de Communistische Partij Nederland (CPN) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij baseert zich daarbij op brieven en documenten en verhalen van familieleden. De communisten die uiteindelijk in Nederlandse en Duitse kampen terechtkwamen, krijgen zo een gezicht.

Overvloed voor de massa’s

Het nieuwe feministisch-socialistische tijdschrift Lux biedt een belangrijk tegengeluid tegen liberaal feminisme. Het tijdschrift is een krachtig voorbeeld van hoe de theorie en praktijk van anti-racisme, feminisme en socialisme elkaar versterken.

Achterpagina

Het verlies van de Nederlandse natuur

Decennia aan stikstofvervuiling, droogteproblemen en versnippering van natuurgebieden hebben geleid tot een crisissituatie in de Nederlandse natuur. Ondertussen is het beleid van de overheid er vooral op gericht om de winsten van de vervuiler te beschermen.

Voor een socialistisch natuurbeheer

Om de ecologische crisis op te lossen is er een grote verandering nodig in het Nederlandse natuurbeheer. Privaat landeigendom en gebrekkig overheidsoptreden werken dit tegen.

Lees de linkste krant van Nederland

  Privacy

  Gegevens worden veilig over SSL verstuurd en niet online bewaard.

  Welk abonnement wil je?


  Personalia





  Adres




  Financieël



  Machtiging voor standaard Europese incasso SEPA
  Met een eenmalige of doorlopende machtiging geeft u toestemming aan de Vereniging Internationale Socialisten om eenmalig dan wel periodiek een incasso-opdracht te sturen naar uw bank en geeft u toestemming aan uw bank om overeenkomstig deze opdracht het bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 56 dagen oftewel 8 weken laten terugboeken door uw bank. Ons IncassantID is: NL81ZZZ34116722000

  Nieuwsbrief


    Ja, stuur mij de nieuwsbrief.


  Terug naar krantenoverzicht