Breek terreurstaat Israel af – de ‘rode lijn’ werd in 1948 al overschreden

‘Onrealistische’ plannen zijn onderdeel van PVV-strategie

De Socialist #365 juni 2024

 

 

Halverwege mei presenteerden de PVV, VVD, NSC en BBB hun regeerakkoord. Het is een ongekend harde aanval op de positie van werkende mensen, maar in het publieke debat overheerst het sentiment dat veel plannen niet haalbaar zouden zijn. Links moet zich hier niet door in slaap laten sussen.

Gehate Tories zetten in op racisme

Grassroots-organisaties in Engeland bereiden zich voor om deportaties van vluchtelingen naar Rwanda tegen te houden. Begin mei drukten de Tories met een wetswijziging deze deportatiedeal met het Afrikaanse land door het kabinet.

Westen helpt Oekraïens verzet te ondermijnen

Het is meer dan twee jaar sinds de Russische invasie van Oekraïne. Na het Oekraïense succes in het afslaan van de inname van Kiev, zijn de frontlinies al een tijd redelijk stabiel. Bijna eenvijfde van Oekraïne is nu bezet. Waar staat de oorlog nu? En wat moet de positie van socialisten zijn

Conny Braam: ‘Twee staten blijft apartheid’

Schrijfster Conny Braam was jarenlang voorzitter van de Anti Apartheids Beweging Nederland. Mark Kilian sprak met haar over Palestina, Zuid-Afrika en de strijd voor een betere wereld.

Wat is escalatie in de universiteitsopstand voor Palestina?

Studentenkampementen op diverse universiteiten in Nederland geven de Palestijnse solidariteitsbeweging nieuw momentum. De vraag is nu hoe ze kunnen winnen: hoe kunnen studenten en medewerkers hun activiteiten ‘escaleren’ om de universiteiten hun banden met Israëlische instellingen te laten verbreken?

Wat is de rol van studenten in de strijd tegen het kapitalisme?

De wereldwijde studentenprotesten in solidariteit met Palestina zijn ontzettend indrukwekkend. De beweging
roept vragen op over de positie van studenten binnen het kapitalisme en hoe zij zich kunnen organiseren in de strijd tegen dit systeem.

ABC VAN HET MARXISME: Vestigingskolonialisme en genocide

‘Modern’ kolonialisme komt voort uit kapitalistische expansiedrift. Vestigingskolonialisme, waarbij kolonisten grond innemen voor permanente vestiging, ging altijd hand in hand met virulent racisme tegenover de oorspronkelijke bevolking, die werd verdreven en vaak op grote schaal vermoord. Israël is deel van een (vooral) westers patroon.

‘Ik ben geboren als baby, niet als jongen’: geslacht, gender en transbevrijding

Trans identiteiten, sociale ruimtes, en emancipatiebewegingen treden in de afgelopen honderdvijftig jaar steeds meer op de voorgrond. Tegelijkertijd komen burgerlijk-ideologische opvattingen over gender enerzijds en de manier waarop gewone mensen gender definiëren én belichamen anderzijds steeds extremer met elkaar in botsing.

Israëlische universiteiten: steunpilaren voor het zionistische project

In haar boek Towers of Ivory and Steel onthult Maya Wind hoe Israëlische universiteiten vanaf hun oprichting een centrale rol vervullen in de zionistische kolonisatie en apartheid in Palestina. Het zijn geen bastions van academische vrijheid en kritiek, zoals men in het Westen graag gelooft.

Rappen als strijd tegen een systeem van onderdrukking

Op 6 mei bracht rapper Macklemore het nummer Hind’s Hall uit, waarin hij zijn frustraties uitte over de Amerikaanse regering en haar aanpak van de Gaza-oorlog en de studentenbeweging. Hij was de eerste Amerikaanse mainstream artiest die een nummer produceerde over de situatie. Macklemore herinnerde de wereld aan de lange geschiedenis van hiphop als een vorm van protest en rapmuziek als een vorm van documentatie van de strijd tegen het systeem.

Een internationale intifada van studenten

Sinds april is er internationaal een massale golf van studentenacties opgekomen tegen de genocide in Gaza. Studenten eisen dat de universiteiten hun banden met Israëlische instellingen openbaar maken en verbreken. Na de arrestatie van honderden studenten in de VS breidden de protesten zich alleen maar verder uit.

Jij wilt ons nieuws.

  Je emailadres is vereist.

  Lees de linkste krant van Nederland

   Privacy

   Gegevens worden veilig over SSL verstuurd en niet online bewaard.

   Welk abonnement wil je?


   Personalia

   Adres
   Financieël   Machtiging voor standaard Europese incasso SEPA
   Met een eenmalige of doorlopende machtiging geeft u toestemming aan de Vereniging Internationale Socialisten om eenmalig dan wel periodiek een incasso-opdracht te sturen naar uw bank en geeft u toestemming aan uw bank om overeenkomstig deze opdracht het bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 56 dagen oftewel 8 weken laten terugboeken door uw bank. Ons IncassantID is: NL81ZZZ34116722000

   Nieuwsbrief


     Ja, stuur mij de nieuwsbrief.


   Terug naar krantenoverzicht