Kraakverbod asociaal

Een meerderheid in de Tweede Kamer pleit voor een verbod op het kraken van woningen. VVD, CDA en de PVV van Wilders waren hier al voor. Deze week heeft de ChristenUnie zich erbij aangesloten. Het is een asociaal plan.
3 november 2007

Aanleiding om op een kraakverbod aan te dringen vonden politici in Amsterdam. Daar was afgelopen week het jaarlijkse ontruimingsrondje van kraakpanden. Daarbij boden krakers steviger verzet dan eerder. De politiek beklaagde zich over een val in een kraakpand, een soort boobytrap die agenten had kunnen doden. Politici spraken schande over de methoden van krakers.

Politie beweerde foto’s van de val te hebben die ‘in het belang van het onderzoek’ nog niet vrijgegeven konden worden. Krakers ontkenden dat het om een val ging: volgens hen was de woning in wrakkige staat, en had de politie-inval de zaak er nog onveiliger op gemaakt. Ze zeiden dat er op dat politie eerder krakers van een soortgelijke valkuil heeft beschuldigd. Ook toen zou het gezag met foto’s komen als bewijs. Op het openbaar maken van die foto’s wordt nog steeds gewacht.

Krakers, en ook Rene Danen, ex-gemeenteraadslid, zien de beschuldigingen van politiekant als publiciteitsstunt om een kraakverbod dichterbij te brengen. In datzelfde licht past de overlast die volgens krantenberichten een groepje jonge krakers van vooral Poolse herkomst aan een huiseigenaar en zijn gezin bezorgt. Kraken, asociaal gedrag, geweld, buitenlanders… de ingrediënten voor een hetze van gezagsgetrouwheid en vreemdelingenhaat zijn voorhanden.

Een kraakverbod is asociaal. Zolang mensen met weinig geld geen woning kunnen vinden. zolang tegelijk eigenaars panden langdurig leeg laten staan, is kraken legitiem. Krakers stellen met hun daad woonrecht boven particulier eigendomsrecht, een kraakverbod zet de particuliere eigendom op een voetstuk. Maar eigendomsrecht hoort niet boven woonrecht te staan.

De gevolgen zullen te merken zijn. Duizenden mensen die gekraakt wonen raken hun woning kwijt. Ze zullen samen met al die andere woningzoekenden met weinig geld op zoek gaan naar huisvesting die er te weinig is. Wachttijden zullen langer worden, de zoektocht wanhopiger. Ook mensen die nu op anti-kraak-basis wonen, lopen gevaar. Bedrijven zullen als ze niet bang meer zijn dat hun panden gekraakt worden, geen mensen op anti-kraak-basis huurcontracten hoeven aan te bieden. Alleen al in Amsterdam gaat het om 20.000 anti-kraakbewoners.

Een kraakverbod zal speculatie makkelijker maken en de woningnood doen toenemen. Zo’n verbod moet met grote felheid worden bestreden – en bepaald niet alleen door krakers zelf.