‘Korten pensioenrechten moet voor FNV onaanvaardbaar zijn’

Veertien Nederlandse pensioenfondsen moeten van demissionair minister Donner hun uitkeringen aan gepensioneerden verlagen, omdat hun zogenaamde ‘dekkingsgraad’ uit de pas loopt door een lagere rente. Ook de vijf grootste pensioenfondsen geven aan dat zij een dekkingsgraadprobleem hebben. Hierdoor dreigt voor vele miljoenen Nederlanders met ingang van 1 januari 2011 verlaging van hun pensioenuitkering of korting op hun pensioenrecht. Een opiniepeiling gaf aan dat 6 op de 10 mensen vrezen dat zij te weinig pensioen gaan krijgen.
17 september 2010

Foto: vakbondsdemonstratie ‘Samen de crisis te lijf’ op het Plein in Den Haag (maart 2009)

Als echter in het eerste kwartaal van 2011 de rente 1% oploopt zijn de dekkingsgraden weer op orde, maar ondertussen wel de pensioenuitkeringen en pensioenrechten gesloopt. Eerder deed Donner de belofte dat pensioenfondsen tot eind 2012 de tijd hebben om hun boekhouding na de bankencrisis weer op orde te krijgen. Nu vindt de CDA-minister opeens dat al op 1 januari 2011 ingegrepen moet worden, indien de zogenaamde dekkingsgraad niet in de pas loopt met het ingediende herstelplan.

Ter verduidelijking een voorbeeld. Een pensioenfonds heeft als gevolg van een te lage dekkingsgraad eind 2008 een herstelplan ingediend. Daarin staat dat men op 1 januari 2011 op een dekkingsgraad zal zitten van 98 procent, op weg naar boven de 105 procent begin 2013. Nu staat men actueel echter op 97 procent, en dus vindt Donner dat ingrijpen ‘niet langer uitgesteld mag worden’. Dit ingrijpen betekent het feitelijk verlagen van de uitkering aan gepensioneerden en het navenant korten van pensioenrechten.

Woedend

Bestuurder bij FNV Bondgenoten Egbert Schellenberg is woedend: ‘Dit betekent dat weerloze gepensioneerden het slachtoffer worden van het casinokapitalisme. Werknemers kunnen dadelijk langer doorwerken om op het oude niveau te komen. Hiermee legt Donner de rekening van de bankencrisis direct neer bij de gewone mensen.’

De grote vraag is: hoe slecht gaat het nu echt? Het geheel lijkt vooral een probleem van boekhoudregels. Tot voor 2006 werd gewerkt met een vaste rekenrente van 3 procent. Sindsdien wordt gewerkt met de ‘actuele rente’.
De Europese Centrale Bank rekent op dit moment 1 procent. Maar pensioenfondsen hebben een beleggingshorizon van 25 tot 40 jaar. Dan is het rekenen met de dagkoers voor het berekenen van je dekkingsgraad idioot.

Zeker aangezien een 1 procent hogere rente 15 procent meer dekkingsgraad oplevert. Als er nu weer met 3 procent gerekend zou worden is er opeens geen pensioenfonds meer met een probleem. Volgens Schellenberg stond het totaal belegd vermogen van pensioenfondsen eind maart van dit jaar op 773 miljard. ‘Jaarlijks wordt ongeveer 33 miljard aan pensioenen uitgekeerd. Als alle inkomsten opeens zouden wegvallen, kan men nog 24 jaar pensioen uitbetalen. Er is geen enkel acuut liquiditeitsprobleem.’

Gevolgen

Schellenberg denkt dat het besluit van Donner verstrekkende gevolgen kan hebben. ‘Ik denk dat het snijden in de pensioenuitkering en pensioenrechten van miljoenen Nederlanders zal leiden tot bijzonder grote terughoudendheid in het doen van grote uitgaven. Donner is bezig een nieuwe megakopersstaking te organiseren. Daarmee legt hij waarschijnlijk onbedoeld de basis voor een dubbele dip recessie in 2011.’

Eerder al had de FNV-leiding met de werkgevers een plan gesmeed. Daarin
wordt de AOW-leeftijd verhoogd en worden de pensioenen ‘rekenkundig aangepast’, oftewel gekort. Als Donner zijn eigen plan nu doorzet worden naast de gepensioneerden ook de werknemers bij pensioenfondsen gekort, terwijl dezelfde werknemers in het plan met de FNV dan nog een keer de pineut zijn. De FNV heeft echter steeds gezegd: het is dit plan of het is niets. Schellenberg: ‘Deze stap van Donner moet betekenen: het is niets. De FNV moet haar steun aan het AOW- en pensioenakkoord onmiddellijk intrekken. Twee keer korten van pensioenrechten is onaanvaardbaar.’

Des te meer reden voor links en de vakbeweging om in actie te komen: ‘We moeten aan Donner maar ook aan het komende kabinet duidelijk maken dat er een hete herfst aankomt, omdat wij de voorgenomen afbraak niet zullen accepteren. Daarom is “Stop de aanval op onze pensioenen” een van de prominente leuzen op de Rekening Retour manifestatie op 23 oktober in Den Haag.’