Kom naar het actieberaad van de FNV!

Nu de onderhandelingen over de pensioenen zijn gestrand is het tijd om ons op te maken voor harde acties tegen dit kabinet. De FNV heeft de oproep gedaan voor een landelijk actieberaad. Dit is een heel belangrijk moment, we roepen iedereen op hierbij aanwezig te zijn.
23 november 2018

Dinsdagavond klapte de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord. Voor werkgevers en kabinet was de inzet om nieuwe stappen te zetten in de privatisering van het pensioenstelsel. Dat de vakbonden hun rug recht hebben gehouden is daarom uitstekend nieuws. Aankomende zaterdag organiseert de FNV een landelijk actieberaad om plannen te maken voor acties.

Dat de vakbeweging nu inzet op een actietraject is goed nieuws. De regering zal haar aanvallen op het pensioenstelsel ongetwijfeld doorzetten. Ook zet het kabinet in op het verder versoepelen van het ontslagrecht en op meer flexibilisering. Het is van groot belang dat er een stevig actietraject wordt ingezet met als doel om de nieuwe aanvallen op de positie van werkenden van tafel te staken.

Het actieberaad van aankomende zaterdag is daarom een belangrijk moment: de landelijke vakbondsacties van het afgelopen jaar stonden teveel op zich. We moeten de druk nu net zo ver opvoeren tot het kabinet zwicht of valt. Kom aanstaande zaterdag daarom naar de landelijke actiebijeenkomst in Utrecht en neem je collega’s mee!

Zaterdag 24 november, 13.30
Vakbondshuis, Hertogswetering 159 Utrecht

Je hoeft geen vakbondslid te zijn om deel te nemen. Meld je hier aan.