Kom naar de discussiedag over klimaat en kapitalisme

We zien de beginnetjes van een mondiale beweging voor klimaatrechtvaardigheid. Om de beweging te bouwen waarmee we klimaatverandering kunnen stoppen, hebben we ideeën nodig die ons daarbij helpen. Kom daarom naar de discussiedag aankomende zaterdag in Amsterdam.
5 november 2019

Op 29 november staat de volgende wereldwijde klimaatactiedag. In Nederland bereiden scholieren acties voor op verschillende plekken, terwijl het afgelopen weekend ook de campagne Shell Must Fall van start ging. Met dit brede verzet komen ook allerlei vraagstukken op: over het karakter van de klimaatcrisis en hoe we de beweging het beste kunnen bouwen. Met deze dagschool willen we socialisten, klimaatactivisten en andere geïnteresseerden samenbrengen om hier verder over te hebben.

Eerste blok:

Bijeenkomst 1. Kapitalistische crises, geopolitieke strijd en klimaatverandering

Sinds 2008 zit de wereldeconomie in een diep dal. De crisis lijkt eerder dieper te worden dan dat het kapitalisme zich hersteld. Staten doen er alles aan ‘hun’ bedrijven door de crisis te loodsen en geopolitieke spanningen nemen toe. Wat betekent deze context van verscherpende tegenstellingen voor de fossiele brandstoffen die nog in de grond zitten en de strijd tegen klimaatverandering?

Spreker: Jeroen van der Starre, hoofdredacteur de Socialist

Bijeenkomst 2. De mythe van overbevolking

Er wonen meer dan zeven miljard mensen op de aarde. Steeds vaker horen we dat dit aantal een probleem is. Vaak wordt dit argument gebruikt om de aandacht af te leiden van het feit dat maar een heel klein deel van de totale wereldbevolking verantwoordelijk is voor het gros van de CO2-uitstoot. De overbevolkingsmythe gaat ver terug, maar is in de context van de klimaatcatastrofe en opkomend extreemrechts erg belangrijk om te ontkrachten.

Spreker: Nina, Code Rood

Tweede blok:

Bijeenkomst 1. Revolutionaire politiek op een brandende planeet

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds concreter. Op veel plekken zijn extreme weersomstandigheden al een factor in het creëren van een voedingsbodem voor massale opstand. De context waarbinnen revolutionairen moeten proberen een alternatief op te bouwen zijn steeds lastiger. Wat betekent de klimaatcrisis voor revolutionair activisten? Op wat voor manier kan de discussie over een Green New Deal een opmaat zijn voor systeemverandering?

Spreker: Ewout van den Berg, landelijk coördinator Internationale Socialisten

Bijeenkomst 2. Links en de boerenprotesten

De stikstofcrisis laat zien dat de op export gerichte industriële landbouw niet houdbaar is. De industriële landbouw is een ineffeciënt en irrationeel systeem dat de bodem uitput en grotendeels drijft op fossiele brandstoffen. Wat zijn de wortels van de boerenprotesten? Op wat voor manier kunnen socialisten en klimaatactivisten hieraan relateren? Hoe zou de landbouw binnen het socialisme georganiseerd kunnen worden?

Spreker: Elmar van den Berg, Internationale Socialisten

Afsluitende bijeenkomst: hoe bouwen we de klimaatbeweging?

Het afgelopen jaar heeft de klimaatbeweging internationaal maar ook in Nederland grote stappen gezet. Scholieren kwamen massaal in opstand, propaganda van de fossiele industrie wordt actief bestreden en tienduizenden mensen gingen het afgelopen jaar de straat op. Van enige fundamentele verandering is nog steeds geen sprake. Bedrijven gaan door op de oude voet en regeringen komen hoogstens met neoliberale schijnoplossingen. Waar staan we? Wat kunnen we leren van de beweging in andere landen? Wat zijn de volgende stappen?

Sprekers: Janneke Prins (Internationale Socialisten), Liset Meddens (FossielVrij NL), Geert Noordzij (Fridays for Future)

Meer informatie

De dagschool over klimaat en kapitalisme wordt georganiseerd door de Internationale Socialisten.

Locatie: CREA, Nieuwe Achtergracht 170. Lokalen 3.06 en 3.07

Toegangsprijs: 7,50 / 5 euro voor uitkeringsgerechtigden, studenten en scholieren

Gratis toegang voor klimaatstakers!

Boekhandel met veel van de laatste titels over klimaat en socialisme aanwezig

Toegankelijkheid: CREA is rolstoeltoegankelijk.