Koerden demonstreren in Den Haag

Afgelopen zaterdag zijn meer dan tweeduizend Koerden en linkse sympathisanten in Den Haag de straat op gegaan. De aanleiding voor de demonstratie was de Turkse inval in Noord-Irak (Zuid-Koerdistan), maar vanwege de terugtrekking van het Turkse leger een dag eerder was het belangrijkste thema een duurzame oplossing voor het conflict in Koerdistan.
2 maart 2008

Kopspandoek demonstratie

Door Max van Lingen

Door de demonstratie door te laten gaan gaven de dertien organisaties die tot de demonstratie hadden opgeroepen aan dat met de terugtrekking uit Noord-Irak slechts een einde gekomen is aan een deel van het geweld.

De strijd tegen en onderdrukking van het Koerdische volk in Oost-Turkije (Noord-Koerdistan) gaat nog steeds door. De demonstranten wezen op deze onderdrukking met leuzen die het geweld van het Turkse leger als het ware terrorisme bestempelden. Dit als reactie op de beschuldigingen van Turkije dat Koerdische vrijheidsstrijders terroristen zouden zijn. Koerdische verzetsorganisaties hebben inderdaad recent de wapens weer opgepakt, maar dit kwam na een lange periode waarin er een eenzijdig staakt-het-vuren was afgekondigd door deze organisaties. Nadat het Turkse leger bleef doorgaan met haar acties tegen deze organisaties en er geen verandering kwam in de positie van de Koerden werd het staakt-het-vuren beëindigd.

Het conflict tussen de Koerden en de Turkse staat speelt al decennialang. De Koerden worden door de Turkse staat systematisch achtergesteld en onderdrukt. Daarnaast is het Turkse parlementaire stelsel dusdanig ingericht dat de Koerden niet als georganiseerde groep zitting kunnen nemen in het parlement. Aangezien de parlementaire weg geen oplossing biedt om een einde te maken aan deze achterstelling en onderdrukking strijden de Koerden voor zelfbeschikking.

In Noord-Irak beschikken de Koerden over een belangrijke mate van autonomie die door de Turkse staat als bedreigend wordt gezien. Tegelijkertijd is dit het enige gebied in Irak waar een grote mate van stabiliteit heerst. Voor de Verenigde Staten was dit belangrijk genoeg om druk uit te oefenen op haar bondgenoot Turkije om zich terug te trekken. De VS steunt Turkije echter nog steeds in de oorlog die tegen het Koerdische volk wordt gevoerd onder het mom van de ‘strijd tegen terrorisme’.