Klimaatstaker Dana: ‘het is belangrijk de urgentie van de klimaatcrisis te tonen’

Klimaatstakers Linda, Ianthe, Jesse, Dana en Lola (Foto: Hans Spijker)
Van 20 tot 27 september wandelen vijf jonge klimaatactivisten van de scholierenbeweging Fridays for Future door heel Nederland, met als eindpunt de klimaatstaking in Den Haag. Hans Spijker en Elmar van den Berg spraken in Utrecht met Dana (17), een van de initiatiefnemers van de March for Future.
2 oktober 2019

Wat is jouw motivatie om in actie te komen?

De wereldwijde scholierenstakingen en Greta Thunberg in het bijzonder inspireerden mij. Daardoor dacht ik: ik kan ook iets doen. Inmiddels ben ik al een tijdje actief bij Fridays for Future. In Nederland waren de eerste grote klimaatstakingen in februari 2019. In diezelfde periode begonnen wij met Fridays for Future een afdeling in Utrecht en organiseerden we stakingen. Nu organiseren we ook acties op nationaal niveau.

Kan je meer vertellen over de March for Future?

Het idee voor een mars van Wageningen naar Den Haag werd bedacht door scholieren en wordt georganiseerd door Fridays for Future. Voor mij is het belangrijk de urgentie van de klimaatcrisis te tonen, en dat doen we door een hele week lang te staken.

Wat zijn jouw verwachtingen van de klimaatstaking?

Fridays for Future is echt een scholierenbeweging: wij willen zo groot mogelijk worden en zo veel mogelijk scholieren bij onze acties te betrekken. Met de March for Future proberen we het bereik te vergroten. Ik hoop dat de klimaatstaking heel veel nieuwe mensen gaat betrekken bij de strijd tegen de klimaatcrisis. Voor velen staat de klimaatbeweging toch wat ver van ze af. Samen kunnen we een bredere beweging bouwen die meer druk kan zetten op de overheid om echte maatregelen te nemen tegen de klimaatcrisis.

Hoe worden scholieren actief bij Fridays for Future?

Als er een afdeling van Fridays for Future in je woonplaats is, kan je je daarbij aansluiten en meehelpen met het organiseren van acties. Als er nog geen lokale afdeling bestaat in jouw buurt, kan je deze helpen opzetten. Iedereen kan in principe een lokale afdeling opzetten. Daarbij is het belangrijk om op verschillende scholen zo veel mogelijk mensen bij een afdeling te betrekken, zodat een afdeling niet slechts uit één klas of uit één school bestaat. Zo kan je samen met een grote, brede groep plannen voor lokale acties maken.

Heb je zelf ideeën over samenwerking met andere actiegroepen?

Wij zijn nu met de klimaatcoalitie bezig om de klimaatstaking te organiseren van 27 september. De klimaatcoalitie vind ik een mooi voorbeeld van hoe scholieren, volwassenen en ouderen samen kunnen werken aan een groot internationaal moment. Ondanks onderlinge verschillen kunnen we als coalitie gezamenlijk een boodschap uitdragen. Daarbij is het belangrijk om naar elkaar te luisteren en te kijken wat de raakvlakken zijn waarmee we elkaar kunnen versterken. Dat kan meer gebeuren in de klimaatbeweging, denk ik.