Klimaatconferentie brengt ngo’s en grassroots samen

Foto: Niels Jongerius
Op zaterdag 3 september kwamen zo’n 100 (klimaat-)activisten bijeen voor de conferentie voor systeemverandering in Ru Paré in Amsterdam. De conferentie was een initiatief van verschillende grassroots-klimaatgroepen: Code Rood, Extinction Rebellion NL, Fossielvrij NL, Fridays for Future NL, Internationale Socialisten en Transnational Institute.
23 september 2022

Vanuit deze groepen zagen we de noodzaak om een strategische lijn uit te zetten richting het najaar. Dit vanuit de overtuiging dat er om uit de klimaatcrisis te komen een sterkere antikapitalistische beweging nodig is, die tegenmacht kan opbouwen en systeemverandering kan afdwingen. Van tevoren hadden zich meer dan 160 mensen aangemeld vanuit een breed aantal organisaties. Dit laat zien dat de urgentie van een antikapitalistisch antwoord op de klimaatcrisis in de gehele klimaatbeweging wordt gevoeld.

Deelnemers konden actievoorstellen indienen, waarvan een selectie op de conferentie werd besproken. In totaal werden er meer dan 20 voorstellen ingediend en werd er een selectie gemaakt van vier voorstellen. Hier werden workshops omheen georganiseerd, die gingen over de steun voor de stakers in het openbaar vervoer, de acties begin november op Schiphol, een snelle (re)actie op klimaatrampen en energiearmoede. Mede door te werken met actievoorstellen werden er meer mensen en groepen betrokken bij de discussie en had de dag een praktische richting, waarin werd toegewerkt naar concrete acties in het najaar.

Energiearmoede

In het eindpanel stond de toename van energiearmoede centraal. Vertegenwoordigers van FNV, Fridays For Future NL, Greenpeace, de Landelijke Studentenvakbond, Platform Stop Racisme, Woonprotest en Extinction Rebellion NL gingen met de zaal in gesprek over hoe we als bredere beweging gaan strijden tegen de hoge energierekeningen die ons in de herfst en winter te wachten staan.

Het was uitstekend dat er in dit panel werd toegewerkt naar vervolgstappen om als bredere klimaatbeweging de handen ineen te slaan en samen te kunnen optrekken met vakbonden, de antiracismebeweging en de woonbeweging. De komende tijd worden de actie-ideeën verder uitgewerkt.

De conferentie was een goede manier om als grassroots-organisaties initiatief te nemen in het uitzetten van een strategische lijn. De afgelopen jaren zien we meer samenwerking tussen grotere ngo’s, vakbonden en grassroots-organisaties en is duidelijk merkbaar dat er gewerkt is aan een infrastructuur, bijvoorbeeld tijdens de grote klimaatmarsen.

Het blijft echter ook belangrijk om elkaar als antikapitalistische grassroots-organisaties te blijven opzoeken. Zo kunnen we acties en campagnes opzetten waarin wij minder geremd zijn door bureaucratie en scherpere posities kunnen innemen ten opzichte van de grotere clubs. De conferentie was een prima voorbeeld van hoe we elkaar kunnen vinden om samen naar een sterkere klimaatbeweging toe te werken.