Klaver, oprutte met je schuldenstelsel!

Afgelopen woensdag 4 juni demonstreerden ongeveer 200 studenten tegen de invoering van het schuldenstelsel. De landelijke studentenbond LSVb had de actie georganiseerd. Hopelijk is dit het begin van grootschaliger studentenprotest.
10 juni 2014

Door Thomas Hofland en Ewout van den Berg

Omdat pas twee dagen van gemobiliseerd was, was 200 mensen een behoorlijke opkomst te noemen. Strijdbare studenten waren uit alle hoeken van het land gekomen. Onder hen waren ook de initiatiefnemers van de snelgroeiende Facebook-pagina ‘Geen leenstelsel’, studentenbestuurders en een groot aantal leden van Rood, de SP-jongerenorganisatie.

De actie zelf verliep wat rommelig: vooraf was de insteek een stilteprotest, maar tijdens de mars – die liep van Den Haag CS naar het parlementsgebouw – werden gelukkig toch leuzen geroepen , zoals: ‘Wat willen we met het leenstelsel?’, waarop de menigte scandeerde ‘WEG!’ en ‘Nee, wij gaan de crisis niet betalen. Ga het geld maar bij de rijken halen!’

De demonstratie liep naar het Tweede-Kamergebouw , waar die dag werd gedebatteerd over het leenstelsel. Enkele politici spraken ons buiten toe voor het debat. Jasper van Dijk (SP) hield een sterk verhaal, en hiernaast legden politici van ChristenUnie en het CDA uit waarom dit stelsel een ramp is voor studenten. De laatste twee partijen hebben echter in het verleden hun eigen bijdrage geleverd aan de afbraak van het onderwijs.

Het was onbegrijpelijk dat de PVV uitgenodigd was om studenten toe te spreken. De partij zet verschillende groepen in de maatschappij tegen elkaar op. Marokkaans-Nederlandse studenten moeten volgens de partij het land uit, en als het aan Bosma ligt, geldt hetzelfde vast voor zwarte studenten. De LSVB doet er goed aan het voorbeeld van de FNV te volgen, en de PVV in het vervolg rechts te laten liggen.

Klavers ’15 minutes of fame’

Ook de architect van dit akkoord, Jesse Klaver van GroenLinks, kreeg de kans studenten toe te spreken. Hij kwam met een hoop leugens, net als in de Kamer. Zo zou het leenstelsel ervoor zorgen dat arme studenten erop vooruit gaan, geld rechtvaardiger verdeelt wordt, de kwaliteit van het onderwijs erop vooruit gaat en studenten hun lening makkelijker kunnen aflossen. Onzin dus.

Hoe geweldig Jesse Klaver dit akkoord vindt, werd duidelijk tijdens het debat aansluitend op de actie: hij prees de constructieve regeringspartijen en vertelde vol trots hoe geweldig hij het vindt om onderwijs minder toegankelijk te maken. Dezelfde dag verscheen er in De Volkskrant een gedetailleerde reconstructie van de totstandkoming van het schuldenstelsel. De titel van het stuk: ‘Basis voor leenstelsel gelegd bij kaarslicht’.
Het stuk zit vol onzinnige details waarin de hedendaagse journalistiek uitblinkt: Klaver ging op een aprilavond op de fiets langs bij VVD’er Duisenberg, ze maakten hun berekeningen onder kaarslicht gemaakt op mobieltjes en de zoon van Klaver zat zelfs op schoot bij Duisenberg.

Maar het maakt wel duidelijk dat Klaver alles heeft gedaan om de stufi af te schaffen. In ruil voor een paar minuten aandacht wordt het kabinet zo telkens in stand gehouden door de ‘oppositie’, de ene keer door Pechtold, en nu dus Klaver.

Dezelfde Klaver trouwens wil Piketty uitnodigen in de Tweede Kamer en ageerde vorig jaar nog fel tegen belastingontduiking door multinationals. Het komt niet bij hem op dat bezuinigingen op onderwijs niet nodig zijn als grote bedrijven en de rijker wordende rijken gewoon belasting betalen. De inconsequente ideeën van Klaver zijn het beste bewijs dat er investeringen nodig zijn in onderwijs, in plaats van nog meer bezuinigingen.

Tot zover Klaver, terug naar de actie. Het is belangrijk dat deze de komende tijd vervolg krijgen en dat er in alle studentensteden actiecomités worden opgericht om zoveel mogelijk studenten bij de protesten te kunnen betrekken. Kritische studenten, activisten en studentenorganisaties moeten samen actievergaderingen opzetten. Als we dit niet doen dan komen Bussemaker en Klaver volgend jaar terug om ons collegegeld te verhogen. Op een sociale manier, dat wel.

Lees verder: Zes leugens rond het schuldenstelsel

De IS heeft ook een brochure over het hoger onderwijs: Wie rijk is mag slim zijn. Hierin laat Jeroen van der Starre zien hoe neoliberaal beleid ons onderwijs uitkleedt – en wat we ertegen kunnen doen. Kijk hier voor meer info.