Klaas Dijkhoff pleit voor apartheidswetgeving

Foto: Dutch Government/Valerie Kuypers
Klaas Dijkhoff van de VVD pleitte vandaag voor invoering van apartheidswetgeving naar het voorbeeld van de Deense ‘Getto-wetten’. Dit is niet zomaar een racistisch proefballonnetje. De VVD maakt hiermee de afschaffing van het gelijkheidsbeginsel bespreekbaar, wetende dat hun extreem-rechtse collega’s deze ruimte ten volle zullen benutten.
19 september 2018

Door Jeroen van der Starre

Klaas Dijkhoff van de VVD heeft het vandaag aangedurfd om te pleiten voor de invoering van ‘gettowetgeving’ naar Deens model. In wijken waar veel mensen met een niet-witte huid wonen moet volgens de VVD andere wetgeving gaan gelden. Wie in een door de staat aangewezen ‘getto’ woont, moet twee keer zo zwaar worden gestraft voor dezelfde overtreding als iemand uit een witte wijk.

Daarbij moeten kinderen in deze wijken van hun ouders worden ontvreemd om ‘democratische waarden en tradities’ bijgebracht te worden. Dijkhoff blijft de details van zijn plannen nog schuldig, maar in Denemarken, waar dit soort apartheidswetgeving reeds is ingevoerd, worden kinderen vanaf hun eerste levensjaar voor ten minste 25 uur bij hun ouders weggehaald – ‘slaapuurtjes’ tellen hier niet in mee.

White man’s burden

Natuurlijk heeft Dijkhoff het liever niet over ‘getto’s’ of ‘opvoedingskampen’ en ook het woord ‘apartheid’ neemt hij niet in de mond – hoewel het hem vast niet ontgaat dat zijn voorstellen in lijn liggen met de steun van zijn partij voor het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Liever spreekt hij van ‘verlichtingswijken’, ‘want dat is wat mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt.’ Hiermee valt Dijkhoff terug op de oude koloniale retoriek over de white man’s burden om – zweep in de hand – de onverlichte barbaren eens even wat beschaving bij te brengen. Door dit ‘Verlichting’ te noemen trekt Dijkhoff de echte verlichtingsdenkers en passant door de stront en onderstreept hiermee dat het liberalisme in onze tijd niets meer met vrijheid en grondrechten te maken heeft, maar alles met het verstevigen van de dictatuur van het kapitaal.

Nu weten we ook waarom de racist Stef Blok kon aanblijven als minister en VVD-lid: kennelijk worden diens racistische opvattingen inmiddels in de hele VVD gedeeld. Het is namelijk precies dit racisme dat Dijkhoff aanroept om zijn apartheidswetgeving te rechtvaardigen. Als een goede liberaal vindt Dijkhoff natuurlijk dat iedereen gelijk moet zijn voor de wet. Maar, ‘gelijkheid is voor gelijke gevallen,’ zegt Dijkhoff. Kennelijk rechtvaardigen verschillen in huidskleur een verschillende behandeling voor de wet.

Wat voor misdaden wil Dijkhoff bestrijden zijn deze hoogst illiberale wetgeving? ‘Een willekeurige Turkse moet zich bij de koffieautomaat niet hoeven verantwoorden voor demonstranten die er toevallig uitzien zoals zij.’ Kennelijk is het Dijkhoff vooral een doorn in het ook dat mensen met een migratieachtergrond gebruik maken van hun constitutionele recht op betoging. ‘Minder liberale middelen gebruiken om een doel te bereiken,’ heet dat.

Extreem-rechts

In Denemarken werd de vergelijkbare apartheidswetgeving ingevoerd op initiatief van een rechts kabinet. De Deense sociaal-democratie stemde er met graagte mee in. De extreem-rechtse Deense Volkspartij steunde het plan ook, maar eiste invoering van een dagelijkse avondklok in de getto’s die met elektronische enkelbanden zou moeten worden afgedwongen.

Wat Wilders en Baudet voor constructieve toevoegingen hebben op Dijkhoffs voorstel valt te bezien, maar met dit soort racistische en ongrondwettelijke voorstellen wordt hun extremistische gedachtegoed steeds meer de mainstream in getrokken. Bovendien onderstreept het dat dit type van apartheidsbeleid binnen afzienbare tijd ingevoerd zou kunnen worden – en het ziet er niet naar uit dat het parlementaire stelsel daarvoor moet sneuvelen.

Voor Dijkhoff echter is het doel niet om hiermee extreem-rechts in de hand te werken – hoewel hij prima met hen door een deur kan. Deels wil hij scoren met racisme, omdat hij weet dat het verkoopt. Deels wil hij verdelen en heersen, omdat hij weet dat iedereen de VVD en het kabinet Rutte haat – niet in de minste plaats om de beoogde afschaffing van de dividendbelasting. Maar vooral lijkt hij er op uit om de juridische positie van mensen met weinig geld te ondermijnen en zo de deur open te zetten naar meer autoritair beleid. Dat plaatst die extra investering in de politie ook weer in perspectief.