Kinderopvang legt voor het eerst in 20 jaar landelijk het werk neer

Stakingsbijeenkomst van het kinderopvangpersoneel in Nieuwegein, 8 juli 2021 (foto: socialisme.nu).
Ongeveer 3000 stakers uit de kinderopvang verzamelden zich gisteren in Nieuwegein. De FNV-actie richtte zich in de eerste plaats tegen de hoge werkdruk – en tegen het beroerde cao-akkoord dat werkgevers met het CNV heeft gesloten.
9 juli 2021

De NOS kopte op de dag van de staking dat er maar weinig locaties meededen, maar het beeld gisteren was anders. Meer dan 500 kinderopvanglocaties moesten gisteren hun deuren sluiten. Het was de eerste landelijke staking in de sector in twintig jaar. Een week eerder stonden met een regionale staking in Noord-Holland al 500 stakers op de Dam.

De kinderopvang wordt gedomineerd door een beperkt aantal erg grote bedrijven. Via de kinderopvangtoeslagen worden hun winsten gesubsidieerd. De staking vergroot de druk op hen en op vakbond CNV om het akkoord open te breken en eindelijk harde toezeggingen te doen om de werkdruk naar beneden te brengen.

Werkdruk

Ineke uit Utrecht vertelt dat sinds haar kinderopvang is overgenomen de werkdruk is toegenomen. ‘Waar we eerst 12 uur in de week op de groep stonden, is dat nu 16 uur. En onze voorbereidingstijd hiervoor is afgenomen van 10 naar 2 uur.’ Stakers gaven aan dat de noodzakelijke taken daardoor steeds meer in hun vrije tijd gedaan moesten worden.

De bottom line in veel van de gesprekken: de tijd die er voor de kinderen is, neemt steeds verder af. Op de kinderopvang is er weinig ondersteuning waardoor ook de schoonmaak of administratieve taken bij de kinderopvang komen te liggen. De belangrijkste oplossing die de stakers zagen voor het omlaag halen van de werkdruk zijn kleinere groepen.

Dit was ook te zien in de vele spandoeken met creatieve leuzen die mensen uit de kinderopvang hadden gemaakt met teksten zoals ‘wij staken voor minder taken’, ‘massa=kassa’, ‘minder werkdruk, meer tijd voor de kinderen’ of de volgende taakomschrijving: ‘pedagogisch medewerker nu: administratie 60%, schoonmaak 30%, aandacht kind 10% – dit moet anders!’ De groepshulp moet terug.

Een belangrijk strijdpunt is ook de flexibiliteit die de werkgevers eisen. Een kinderopvangwerkster vertelt dat je met de zogenaamde beschikbaarheidsdag op je vrije dag de werkgever nog steeds verwacht dat je inzetbaar bent. Dit terwijl veel mensen in de kinderopvang op hun vrije dag juist de zorg voor hun eigen kinderen hebben. Veel mensen in de kinderopvang draaien overuren, maar kunnen deze uren niet opnemen vanwege een tekort aan personeel.

Een staker uit Nijmegen vertelde dat ze hoopte dat de staking ook onder meer bewustzijn zou leiden onder de ouders. ‘Een ouder vroeg gisteren waarom we gingen staken. Jullie spelen toch de hele dag met kinderen, had hij gezegd. Maar we werken ontzettend hard en doen veel meer dan dat. Zij zien niet dat we maar weinig tijd hebben voor hun kinderen.’

Perspectief

Het weer tijdens de actie was goed en er was veel harde muziek. Hierdoor ontstond er een festivalsfeer. Er was weinig tijd om het over het actieperspectief te hebben. Een digitale poll die ter plekke werd gehouden, toonde aan dat er veel actiebereidheid was. Van de 1100 mensen lieten meer dan 1000 mensen weten door te gaan willen met landelijke stakingsdagen. Er was amper steun voor het afschalen van de acties door regionale stakingen of door te gaan met enkel creatieve actievormen.

Het is daarom goed dat er een nieuwe stakingsdag aangekondigd is voor 27 juli. Maar omdat deze datum in de zomervakantie valt, is het de vraag hoeveel effect dit heeft. Het is daarom vooral belangrijk dat stakers onderling contact blijven houden, regionale stakingscomités organiseren om op meer kinderopvanglocaties voet aan de grond te kunnen krijgen en stakingsplannen voorbereiden voor na de zomer.