Karzai tekent anti-vrouwenwet

De bevrijding van de vrouwen in Afghanistan was en is een belangrijke propagandaleus om de Nederlandse troepen in dat land te houden. Maar president Karzai, die door diezelfde troepen wordt ondersteund, kondigde vlak voor de verkiezingen een decreet af dat mannen het ‘recht’ geeft om hun echtgenotes te dwingen tot seks.
19 augustus 2009

afghaansevrouwen

De eerste versie van de wet legaliseerde zelfs verkrachting binnen het huwelijk. Maar na demonstraties van vrouwen in Kaboel en verontwaardiging in het buitenland verving Karzai het decreet, dat uitsluitend geldt voor een sji’itische minderheid, door een ‘gematigdere’ variant. Mannen mogen hun vrouw daarin eten en geld onthouden als zij weigeren ‘zich te onderwerpen aan hun mans redelijke seksuele verlangens’. Ook mogen mannen volgens dezelfde wet hun vrouwen verbieden zich buiten de deur te begeven, op extreme omstandigheden na.

Het decreet is doorgevoerd tijdens het parlementair reces. Parlementslid Shinkai Kharokhel, die nauw betrokken was bij de huwelijkswetgeving, vermoed dat Karzai de wet zo vlak voor de verkiezingen heeft afgekondigd om de steun te kopen van een machtige sji’itische leider. En de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch stelt dat Karzai ‘in een ongelooflijk handeltje Afghaanse vrouwen verkoopt in ruil voor de steun van fundamentalisten bij de verkiezingen’. De harde realiteit is dat vrouwenrechten in Afghanistan nog altijd ondergeschikt zijn aan de belangen van de krijgsheer die het land regeert. Met als enige verschil, dat die krijgsheer nu een NAVO-troepenmacht achter zich heeft staan.