Kapitalisme: het echte verhaal

Afgelopen vrijdag hield Pepijn Brandon een lezing in Den Haag met de titel Capitalism - What's The Real Story? Het Critical Collective organiseerde de lezing gedeeltelijk voor studenten, maar had deze ook opengesteld voor publiek.
29 mei 2013

De opkomst bij de lezing was met ongeveer 70 aanwezigen erg goed. De groep bestond vooral uit studenten, en was multicultureel, geëngageerd en bereid tot discussie. De regelmatige bijeenkomsten, die een flink publiek trekken, dragen bij aan de opbouw van een groep activisten die ideeën serieus nemen. Daarvoor hulde aan het Critical Collective.


Video: Capitalism – What’s The Real Story?