Kabinetsruzie over ambtenarensalaris

PvdA-Minister ter Horst (Binnenlandse Zaken) betwijfelt of bij de aanpak van de recessie loonmatiging 'de meest voor de hand liggende maatregel is, zeker bij de overheid'. De minister is bang voor een vervolg op de succesvolle ambtenarenacties in 2007 en de politiestaking van vorig jaar. Deze uitspraken hebben Ter Horst in conflict gebracht met haar collega Donner.
10 maart 2009

Ambtenarenacties 2007
Door Daniel Hake

Vorig jaar botste de PvdA-minister nog flink met politiebonden over de af te sluiten CAO. In de politie-CAO zijn loonsverhogingen afgesproken van 3,3 procent dit jaar en 3,25 volgend jaar. Rijksambtenaren krijgen volgens lopende afspraken in 2009 3,4 procent meer loon en in 2010 2,9 procent. Vooral de politiebonden hebben met voor hen grootschalige acties een redelijke CAO kunnen binnenhalen. Deze acties waren in 2008 een gangmaker voor andere CAO-acties. Ter Horst wil geen herhaling van dit conflict, zeker niet nu er zo veel onrust is door de crisis.

Verder heeft de staat te kampen met forse personeelstekorten. Hoewel de brieven van ontslagen bankmedewerkers momenteel binnenstromen, zullen de lonen omhoog moeten wil de overheid echt aantrekkelijk worden als werkgever.

Deze uitspraken hebben Ter Horst in conflict gebracht met haar collega Donner (Sociale Zaken). Deze vroeg de bonden een paar weken terug om de lonen te bevriezen. De CDA-bewindsman reageerde donderdag na de ministerraad onaangenaam verrast op de uitspraken van Ter Horst. Hij wees erop dat ook Balkenende en Ter Horsts eigen vice-premier Bos loonmatiging bepleit hebben.

Kennelijk beseft Ter Horst, beter dan Donner, Balkenende en Bos, dat het niet zomaar zal lukken om de kosten van de crisis op werkenden af te wentelen. Maar dat inzicht komt alléén door de acties van voorgaande jaren. Nu het kabinet nog wanhopiger op zoek is naar bezuinigingsposten zullen ambtenaren harder moeten vechten om het van gedachten te doen veranderen. De CAO Gemeenten, waarvoor de onderhandelingen binnenkort beginnen, wordt voor hen het eerste strijdterrein van de nieuwe crisis.