Kabinet zet corona-aanpak voort

Wie het coronabeleid van de regering Rutte de afgelopen jaren een klein beetje heeft gevolgd, zal niet verrast zijn over het feit dat er momenteel een nieuwe besmettingsgolf op gang komt. Het kabinet schafte bijna alle nog bestaande maatregelen af en voerde een CoronaCheck-app in de horeca in als halfbakken alternatief.
2 november 2021

Het draagvlak voor de maatregelen werd systematisch ondermijnd door het permanente gelaveer, tegenstrijdige informatie en allerhande pogingen om verantwoordelijkheid voor de desastreuze corona-aanpak af te schuiven. De effectiviteit van de maatregelen die er nog zijn, holt daardoor ook achteruit. Sylvana Simons, die het beleid als enige parlementariër aanpakte, werd door het kabinet geschoffeerd.

Vanavond wordt duidelijk welke maatregelen het kabinet zal gaan nemen, maar de verwachting is dat het vooral het gebruik van de CoronaCheck-app wil uitbreiden. Nu al zijn er steeds meer werkgevers die hun personeel op deze manier controleren. Dat is een illegale schending van de privacy, die de deur opent voor verdere bemoeienis van werkgevers met de gezondheid van hun personeel.

Bovendien wordt de CoronaCheck-app vooral gebruikt om andere maatregelen los te laten. Zo schuiven werkgevers hun verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te bieden op het bordje van werknemers. Het kabinet probeert iets vergelijkbaars. Er wordt nog altijd veel te weinig gedaan om ongevaccineerden te bereiken. Ondertussen wordt de gerechtvaardigde woede over de kleine groep ideologische antivaxxers misbruikt door hen als zondebok te bestempelen en daarmee maatregelen die wel effectief zijn niet te hoeven nemen.

Dat is steeds het beleid geweest: er werd te laat ingegrepen en er werd veel te weinig gedaan om verspreiding te voorkomen uit angst dat dit de bedrijfswinsten zou schaden. Daarom koos het kabinet voor meer verspreiding en meer doden en wees vervolgens een zondebok aan. Dit keer zijn dat de corona-ontkenners. Die verdienen geen greintje sympathie, maar ze zijn niet hoofdverantwoordelijk voor het falende regeringsbeleid.