Justice Now! wil dekoloniaal geluid toevoegen

Klimaatprotest in Brussel in 2018 (Foto: Pelle de Brabander op Facebook).
Afgelopen najaar liet Justice Now! van zich horen met solidariteitsacties voor de Palestijnen. Activisten protesteerden  bij de ingang van het Internationaal Strafhof en stelden de Nederlandse medeplichtigheid aan genocide aan de kaak door de Hofvijver rood te kleuren. Eddy Hopman sprak met Finn van Justice Now! over de drijfveren van de beweging.
1 maart 2024

Zou je Justice Now! omschrijven als een intersectionele beweging, als antikoloniaal of als antikapitalistisch? Wat zijn jullie speerpunten?

Justice Now! is een beweging binnen Extinction Rebellion die de nadruk legt op de verbanden tussen klimaatverandering en (neo-)koloniale systemen van uitbuiting en repressie. Naast het vele werk dat al wordt geleverd binnen Extinction Rebellion, wil Justice Now! een urgenter dekoloniaal geluid toevoegen aan de beweging, gestoeld op een radicale analyse van wereldwijde machtsstructuren.

Hier was meer behoefte aan na de escalatie van de genocide in Palestina sinds oktober. Voor een juiste analyse van klimaatverandering is een antikapitalistische en dekoloniale benadering noodzakelijk. Een intersectionele benadering van machtsstructuren staat hierin centraal. De economische belangen die ten grondslag liggen aan de uitbuiting van de aarde zijn dezelfde belangen die ten grondslag liggen aan de uitbuiting en uitsluiting van gehele bevolkingsgroepen.

Waar het voorheen de westerse landen waren die de mensen en grondstoffen in grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en Azië uitbuitten, zijn het vandaag de dag grote multinationals, gesteund door deze westerse landen, die verantwoordelijk zijn voor de neokoloniale uitbuiting in deze gebieden.

Het is niet alleen de verdeling van macht en grondstoffen die hierdoor scheefgroeit. De landen die het minst ‘profiteren’ van hun eigen grondstoffen worden het hardst geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Door het roven van grondstoffen uit de armste delen van de wereld, het uitbuiten van de werkers in deze landen en het gewelddadig onderdrukken van iedere groep die systeemverandering eist, wordt het kapitalistische en neokoloniale systeem in stand gehouden.

Daardoor escaleert klimaatverandering en brokkelen de voorwaarden voor menselijk leven op aarde gestaag af. De strijd in de frontlinie tegen neokolonialisme, kapitalisme en klimaatverandering kan niet zonder druk vanuit klimaatbewegingen in het hol van de leeuw. Daar is de plek van Justice Now!

Wat is jullie visie op het gevaar van de aanwezigheid van extreemrechts bij klimaatprotesten?

Het is moeilijk om voor heel Justice Now! te spreken over dit onderwerp, maar over het algemeen zijn we het erover eens dat het een probleem is dat er steeds meer extreemrechtse personen klimaatprotesten verstoren. Met hun aanwezigheid creëren ze bewust een onveilige sfeer bij demonstranten, lokken ze rebellen uit om van hun geweldloosheid af te stappen en proberen ze verdeeldheid te veroorzaken binnen Extinction Rebellion. Zelf ben ik van mening dat er een sterkere band tussen de klimaatbeweging en andere linkse bewegingen moet komen en dat een antifascistische kern daarvoor essentieel is.

Het is zaak om zowel duidelijk te maken dat niemand de aanwezigheid van vijandig publiek tolereert als te voorkomen dat die beweging haar doel bereikt: verdeeldheid zaaien. Zolang rebellen op klimaatacties echter solidair en antiracistisch zijn en voor elkaar klaarstaan, kan ik met zekerheid stellen dat een dozijn fascisten geen bedreiging zal vormen voor onze beweging.