Jonge vrouwen versus mannen?

Thierry Baudet (midden) aan tafel met Andrew Tate (rechts), 16 februari 2024 (Bron: Thierry Baudet op X)
Je zou denken dat jongeren die de laatste kwart eeuw zijn opgegroeid ongeveer dezelfde politieke ervaringen delen. Maar recent onderzoek toont aan dat de opvattingen van jonge mannen en vrouwen steeds meer uiteenlopen.
27 maart 2024

Decennialang hadden conservatieve en liberale ideeën ongeveer gelijke aanhang onder jonge mannen en vrouwen. Maar sinds ongeveer 2010 groeit wereldwijd een afstand tussen mannen en vrouwen tussen de 18 en 29 jaar: mannen worden conservatiever, terwijl vrouwen vaker liberaal-progressieve ideeën omarmen. Non-binaire mensen werden niet meegenomen in het Amerikaanse Gallup-onderzoek.

In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is het aantal jonge vrouwen met liberale standpunten 30 tot 50 procent groter dan hun conservatieve seksegenoten. Bij jonge mannen zijn de twee meestal gelijk, of – zoals in Zuid-Korea – zijn conservatieve opvattingen dominant. Het patroon in China is vergelijkbaar.

Terwijl jonge mannen in landen als Polen, Duitsland en Zuid-Korea in groten getale autoritair-rechtse partijen steunen, komen vrouwen juist op voor democratischer alternatieven. In Zuid-Korea daalt daarom het aantal huwelijken. Het geboortecijfer is het laagste ter wereld.

Eén verklaring hiervoor is de impact van social media. Jonge mannen die op het internet zoeken naar rolmodellen, komen figuren tegen als Andrew Tate. Deze ex-kickbokser – nog steeds in voorarrest voor een rechtszaak over vrouwenhandel en verkrachting – is in hun ogen succesvol. Zijn seksistische ‘versiercursussen’ hadden in 2022 100.000 abonnees. Die mannen krijgen een ‘mannelijkheid’ te zien die bestaat uit fysieke fitheid en rijkdom. Vrouwen zouden thuis moeten blijven en het bezit zijn van de man. Het zegt veel dat Thierry Baudet dweept met Tate en hem nog in februari bezocht.

Vrouwen die studeren of kinderen krijgen hebben een andere leefwereld. De meeste jonge vrouwen zijn hoog opgeleid (60 procent). Zij botsen tegen het glazen plafond. De salariskloof tussen mannen en vrouwen is in de coronacrisis gegroeid tot gemiddeld 7,4 procent en kan 27 procent bedragen.

De #MeToo-beweging hielp om het breed sluimerende gevoel van achterstelling te vertalen in verzet tegen seksueel geweld. Veel jonge vrouwen spreken over ‘toxische mannelijkheid’. Tegelijkertijd vindt een grote groep jonge mannen dat ze het zwaarder hebben dan vrouwen en dat feminisme meer kwaad dan goed heeft gedaan

De genderkloof is mede veroorzaakt door de zwakte van de sociale beweging in de afgelopen decennia. We strijden vooral voor politieke issues die niet gekoppeld zijn aan arbeidersverzet. De vakbondsstrijd heeft weinig aandacht voor seksuele discriminatie en ‘vrouwenissues’, waardoor jonge mannen het gezamenlijke klassenbelang niet meer zien.

De overgrote meerderheid van alle genders heeft dezelfde belangen als het gaat om economie en politieke kwesties zoals klimaat. Socialisten kunnen het betere rolmodel zijn door te beargumenteren hoe solidariteit vrouwen, mannen en nonbinaire mensen samen verder kan brengen.