JFVD-congres: nazipropaganda en racisme

‘Rassengeleerde’ Jan te Nijenhuis op het JFVD-congres (foto: FVD voor Europa / YT).
Het derde congres van de JFVD op 8 juni was een viering van het neofascisme. De jongerenorganisatie van Forum voor Democratie luisterde drie uur lang naar extreemrechtse speeches over het cultuurmarxisme, omvolkingscomplotten, völkische ideologie, antifeminisme en biologisch racisme.
24 juni 2019

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen meed Forum voor Democratie lange tijd bewust de controverse. Tijdens het partijcongres van 2018 werd leden verteld dat de partij voorzichtig was met het organiseren van publieksevenementen. Ophef naar aanleiding van openbare bijeenkomsten zou FvD electorale schade kunnen berokkenen.

Sinds de boreale overwinningsspeech van partijleider Thierry Baudet is normalisering van neofascistisch gedachtegoed vaste prik bij Forum voor Democratie. Hierin vervult de JFVD, onder leiding van Baudets pupil Frederik Jansen, al twee jaar een voortrekkersrol. De omarming van het neofascisme werd gesymboliseerd door de terugkeer van rassenleer-proponent Yernaz Ramataursing, die de bijeenkomst presenteerde.

Biologisch racisme

De racistische psycholoog Jan te Nijenhuis verzorgde de aftrap van het congres. Te Nijenhuis werd door geestverwant Ramautarsing geïntroduceerd als expert op het gebied van intelligentie: ‘Hij heeft 77 publicaties op zijn naam staan’, jubelde de verloren zoon. Daarbij vermelde Ramautarsing vanzelfsprekend niet dat een groot deel van deze artikelen gepubliceerd werd in racistische tijdschriften, waaronder het beruchte white supremacist haatvod Mankind Quarterly.

Met de uitnodiging van Te Nijenhuis probeert Forum voor Democratie moderne eugenetica weer bespreekbaar te maken. Op dit ‘onderzoeksveld’ rust sinds de Holocaust een publiek taboe. Eugenetici vinden de ‘genetische verbetering’ van het menselijke ‘ras’ namelijk wenselijk en onder het mom van wetenschap verdedigen zij daarom gewelddadig en genocidaal overheidsbeleid. De moderne eugenetica gaf de nazi’s bijvoorbeeld een pseudowetenschappelijke rechtvaardiging om een massamoord te plegen op mensen met een psychische en fysieke handicap.

De moderne eugenetica is met het einde van de Tweede Wereldoorlog echter niet verdwenen. Te Nijenhuis zet deze lugubere wetenschap voort en is een grote naam in kringen van het hedendaagse biologische racisme. Zo werd hij tweemaal uitgenodigd om te spreken op de geheime Londense Conferentie over Intelligentie, bijgewoond door vooraanstaande moderne eugenetici, neonazi’s en white supremacists. Daarnaast deed Te Nijenhuis onder meer onderzoek met Aurelio José Figueredo en Thomas Bouchard. Beide wetenschappers ontvingen beurzen van het Pioneer Fund, een organisatie die zich sinds haar oprichting sterk maakt voor ‘rassenverbetering’.

Het kernbegrip tijdens de presentatie van de psycholoog was het Woodley-effect: het idee dat menselijke intelligentie in de westerse samenleving in scherp verval is sinds de Industriële Revolutie. Dit verval werd volgens Te Nijenhuis onder meer belichaamd door juristen, managementgoeroes en de verminderde kwaliteit van de Franse chanson. Volgens hedendaagse eugenetici liggen de emancipatie van homo’s en vrouwen en immigratie uit zogenaamde derdewereldlanden ten grondslag aan deze neergang. De moderne eugeneticus Richard Lynn stelde in 1974 daarom voor om ‘incompetente culturen’ uit te faseren.

Op het JFVD-congres durfde Te Nijenhuis het niet aan om deze oorzakelijke verbanden en oplossingen te benoemen – publiekelijke uitspraken hierover zouden zijn aanstelling aan de Vrije Universiteit mogelijk in gevaar brengen. Toen de psycholoog gevraagd werd naar een remedie voor de vermeende neergang in westerse intelligentie, beweerde Te Nijenhuis dat hij slechts een apolitieke boodschapper van feiten was. Politici mogen de oplossing voor dit probleem bedenken, aldus de ‘rasrealist’.

Misogynie

Datingcoach Tom Gorny werd als tweede spreker naar voren geschoven om de verleidingskunst te koppelen aan politiek. De hoofdboodschap van Gorny is simpel: ‘weerstand van vrouwen moet je overwinnen’. Hij vertelde het publiek dat een ‘nee’ van een vrouw vaak geen echte ‘nee’ is: mannen moeten doorzetten en zich in hun benadering van vrouwen niets aantrekken van ‘feministische hysterie’.

Net als Baudet betoogt Gorny dat vrouwen minder ambitie hebben dan mannen, omdat er veel meer mannen zouden zijn met een bovengemiddeld IQ. Met dit verhaal kan deze verleidingskunstenaar ondubbelzinnig gerekend worden tot de uiterst misogyne Men’s Rights Movement. Deze beweging verzet zich tegen feminisme en overlapt in grote mate met andersoortige extreemrechtse groeperingen. Jordan Peterson-fan Gorny verkondigde tevens een conservatieve, seksuele moraal en stelde dat ‘het gezin de hoeksteen van de samenleving is’.

Het misogyne gezwets eindigde niet bij Gorny. SGP’er Chris Stoffer was uitgenodigd om onder andere te voortborduren op het Houellebecq-essay van Baudet. Stoffer was duidelijk: we moeten alle zeilen bijzetten in onze strijd tegen abortus. Het Tweede Kamerlid wil samen met FvD strijden voor een wedergeboorte van de ‘christelijke natie’. Deze gezamenlijke strijd gaat in de nabije toekomst ongetwijfeld leiden tot meer onderlinge kruisbestuiving van neofascistische en ultra-reactionaire, christelijke ideeën.

Neofascistische complottheorieën

Op het jeugdcongres kwam de samenzweringstheorie van het cultuurmarxisme ook vaak aan bod. Bergsma, oud-student van Paul Cliteur, woont momenteel in Duitsland en is een transfobe, klimaatontkennende complotdenker die onder meer schrijft voor The Post Online. De waanvoorstellingen van het cultuurmarxisme worden door Bergsma volledig omarmd. Zij deed bijvoorbeeld de absurde bewering dat Antifa fungeert als knokploeg van Angela Merkel. Dezelfde vijandbeelden keerden terug in het relaas van Baudet. De FvD-voorman stelde dat iedereen in de Nederlandse politiek GroenLinks-beleid uitvoert.

In Baudets eigen speech doemde weer de extreemrechtse leugen van moedwillige omvolking op, de complottheorie die de fascistische terrorist Brenton Tarrant inspireerde om tientallen moslims te vermoorden in Christchurch. Baudet concludeerde dat machtige GroenLinkse elites erop uit zijn om ‘onze’ nationale identiteit uit te wissen door de ‘demografische samenstelling’ van Nederland rigoureus te veranderen. Voor Baudet is een extreemrechtse mars door de instituties de enige manier om deze demografische omvorming te stoppen.

Hij riep zijn partijgenoten daarom op niet alleen bezig te zijn met zetelwinst en beleidspolitiek. Baudet vindt het van levensbelang dat FvD’ers op alle maatschappelijke posten terechtkomen. Bovendien is het creëren van een internationaal netwerk met gelijkgestemde, extreemrechtse partijen noodzakelijk. De partijleider gelooft dat Forum alleen door samenwerking met extreemrechtse zielsverwanten in binnen- en buitenland de Europese en westerse geschiedenis met succes een andere wending kan geven.

Nazipropaganda

In grote lijnen kwamen de speeches van JFVD-leider Frederik Jansen en JFVD-bestuurslid Massimo Etalle overeen met het verhaal van Baudet. De jonge bestuursleden plaatsten zich nadrukkelijk in de fascistische, völkische traditie door hun minachting uit te spreken voor het individu, de moderniteit en de ‘zwakte’ van de samenleving. Deze zwakte wordt volgens Jansen en Etalle vertegenwoordigd door alles ‘wat hulp behoeft’: de moslims, transmensen, migranten en tal van andere groepen die in werkelijkheid met dagelijkse discriminatie en onderdrukking te maken hebben.

Net als Baudet roepen Jansen en Etalle hun aanhang op om met vereende kracht te strijden voor de westerse maatschappij die momenteel ‘in ontbinding’ is. De twee kondigden het einde van het hedendaagse tijdperk van ‘gelijkheidsobsessie’ en ‘emancipatiegedram’ aan. FvD moet als gemeenschap de strijd aanbinden tegen de elites.

Het idee van een gemeenschap dat FvD hierbij voor ogen heeft, komt in grote mate overeen met de nazistische notie van een Volksgemeinschaft: een gemeenschap die kracht put uit haar geest, haar daden, maar vooral uit haar eenheid. In de strijd tegen interne en externe vijandige elementen vereisen Etalle en Jansen ijzeren partijdiscipline. Jansen stelde zelfs dat Forumleden niet vies moesten zijn van overheersingsdrang in hun gevecht voor ‘de eeuw van de wedergeboorte’.

De huidige, door elites in ontbinding gebrachte maatschappij typeerde Jansen als clown world. Neonazi’s op het internet gebruiken deze term om alles te ridiculiseren wat niet strookt met hun etnonationalistische ideologie, zoals immigratie, trans rechten en het jodendom. Het is dus nogal ongeloofwaardig dat FvD zich presenteert als ‘de meest unieke vriend van het joodse volk’, aangezien partijprominenten zich bedienen van antisemitische neonazipropaganda.

Conclusie

Opvallend was dat de jeugdige Forumleden alle toespraken met voortdurend applaus en gejoel ontvingen. Deze kritiekloze jubelstemming wekt de indruk dat JFVD’ers zeer ontvankelijk zijn voor Forums fascistoïde ideeën. Ook wierpen zij zich gewillig op als Baudets intimidatieploegen. Samen met Hiddema en Baudet treiterden jonge Forumleden de aanwezige TPO-journalist Chris Aalberts, wiens kritiek op FvD niet op prijs wordt gesteld. Naast academici blijken ook journalisten niet gevrijwaard van Forums intimidatiepraktijken.

De JFVD heeft met dit partijcongres een volgende stap in de normalisering van neofascistische ideologie gezet. Jansen en Etalle etaleren zich als fanatieke vertegenwoordigers van Baudets gedachtegoed en doorspekken hun teksten steeds zelfverzekerder met fascistische retoriek en neonazistische inside jokes uit de diepe krochten van het internet. Diezelfde zelfverzekerdheid blijkt uit de uitnodiging van Te Nijenhuis, waarmee de JFVD een verregaande poging doet om rassenleer weer een plek te geven in het alledaagse politiek-maatschappelijke debat.

De lafhartige Forumprominenten zullen ongetwijfeld in een aloude slachtofferreflex schieten wanneer zij terecht worden beschuldigd van neofascisme, racisme en vrouwenhaat. Niemand moet zich hierdoor laten afleiden: Forum voor Democratie, met de JFVD’ers als zijn stoottroepen, manifesteert zich voortdurend als neofascistische partij en moet ook als zodanig worden aangepakt.