Jeugdmonitor: kwart jonge vrouwen slachtoffer seksueel geweld

Eind november verscheen voor de tweede keer de Landelijke Jeugdmonitor, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers wijzen erop dat arme jongeren het hardst door de economische crisis getroffen worden. Daarnaast onthulde de monitor schokkende gegevens over seksueel geweld.
9 december 2009

Filmstill "Mannen die vrouwen haten"

Door Hella Baan

Om te beginnen steeg de werkloosheid onder jongeren dit jaar met vier procent. De meeste klappen vielen bij jongeren zonder diploma. Onder hen steeg de werkloosheid met 7 procent. Vaak zijn deze jongeren afkomstig uit huishoudens met lagere inkomens. Ze hebben hierdoor weinig om op terug te vallen. Nu is dus ook de arbeidsmarkt voor hen gesloten. Jongeren met een diploma hebben een wat betere positie, maar ook onder hen loopt de werkloosheid op. Het is ironisch dat een ‘normen- en waardenkabinet’ dat elders humanitaire oorlogsmissies voert en zelfs een speciale jeugdminister heeft, niet in staat is haar eigen jongeren een degelijk bestaan te garanderen.

Daarnaast schetsen ook de cijfers rondom seksueel geweld een grimmig beeld van Nederland. Jonge vrouwen voelen zich twee keer zo vaak onveilig als jonge mannen. Uit de cijfers blijkt dat zij ook een veel grotere kans hebben om met seksueel geweld in aanraking te komen. Van alle 15- tot 25-jarigen heeft 23 procent van de jonge vrouwen en vier procent van de jonge mannen ooit seksueel geweld meegemaakt.

Die percentages bleken nog hoger te zijn bij onderzoek naar verschillende vormen van seksueel geweld. Dat kan variëren van kwetsende aanrakingen tot verkrachting. Maar liefst 46 procent van de meisjes en 20 procent van de jongens heeft dan ervaring met seksueel geweld. Eén op de tien meisjes en één op de twintig jongens is ooit gedwongen zich uit te kleden. Bijna één op de vijf meisjes en één op de twintig jongens is tegen de zin in onder de kleren betast.

Verder is zeven procent van de meisjes en vier procent van de jongens gedwongen om orale seks toe te staan of uit te voeren. Van de jonge vrouwen is zeven procent ooit verkracht, tegenover drie procent van de jonge mannen. Uit onderzoek blijkt dat bij zowel jonge mannen als jonge vrouwen de daders vaak afkomstig zijn uit de omgeving. Bij jonge mannen kan de dader echter even vaak een man of vrouw zijn, terwijl bij jonge vrouwen de dader bijna altijd een man is.

Deze cijfers duiden in het algemeen op een zorgelijke hoeveelheid seksueel geweld, maar in het bijzonder geven ze aan dat dit geweld vooral gericht is tegen vrouwen door mannen. Het gaat om seksueel geweld op grote schaal wat aangeeft dat er sprake is van een maatschappelijke tendens. Binnen deze maatschappij worden vrouwen in een positie gebracht van waaruit zij zich minder kunnen verweren tegen seksueel geweld. Deze situatie bewijst dat er nog lang geen sprake is van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Beeld: filmstill van “Mannen die vrouwen haten”, naar het gelijknamige boek van Stieg Larsson.