Jemen: het nieuwe doel in de Amerikaanse oorlog

In de door de VS geleide ‘oorlog tegen het terrorisme’ is Jemen de nieuwe ‘schurkenstaat’ die aangepakt moet worden. De afgelopen week was er vloedgolf van negatieve retoriek over Jemen te horen. Het land zou een ‘failed state’ zijn, een kweekvijver van extremisme, vol met Al Qaida terroristen en elkaar bestrijdende clans. Obama verklaarde dat zijn regering van plan is om de ‘veiligheidshulp’ (militaire hulp) aan Jemen te verdubbelen.
10 januari 2010

Door Siân Ruddick

In een recente begroting van het Amerikaanse congres viel de reden te lezen van de groei in ‘hulp’ aan Jemen: ‘Militaire bijstand zal de Bijzondere Commando’s en de kustwacht van Jemen beter in staat stellen om veiligheidsopdrachten uit te voeren. … Tegelijkertijd zal het bijdragen tot het bereiken van de anti-terrorisme doelstelling van de VS.’ Bovendien opperde Gordon Brown, de premier van Groot-Brittannië, om een internationale bijeenkomst over Afghanistan, die 28 januari in Londen plaatsvindt, uit te breiden met een sessie over Jemen.

Jemen wordt inderdaad geteisterd door oorlog en chaos, maar dat is het resultaat van tientallen jaren van imperialistische inmenging in het gebied. Het vergroten van de Westerse interventie zal de situatie alleen maar doen verergeren. Het Amerikaanse leger is al bezig om Jemense ‘veiligheidscommando’s’ te trainen. Er zijn gegevens boven water gekomen die erop wijzen dat de VS op 17 december twee raketaanvallen op Jemens grondgebied heeft gepleegd die aan ongeveer 160 burgers het leven hebben gekost. Deze aanval vond plaats nog voor de mislukte aanval op een Amerikaanse verkeersvliegtuig door een student die beweerde in Jemen te zijn opgeleid door Al Qaida. Onder druk van westerse mogendheden verklaarde de regering van Jemen vorige week twee leden van Al Qaida te hebben gedood die banden zouden hebben gehad met vermeende bedreigingen aan het adres van de Amerikaanse, Britse en Franse ambassades. De vraag is wat zulke beweringen waard zijn: de Jemense regering is totaal corrupt en heeft een vreselijke reputatie als het gaat om mensenrechten.

Toch gaan de VS door met het geven van geld om het bewind van president Ali Abdullah Salen te verstevigen. Saleh is al 31 jaar aan de macht en heeft veel familieleden posities gegeven en rivalen omgekocht. Jemen is een van de armste landen ter wereld. Het niveau van het onderwijs staat op hetzelfde lage pitje als dat van de armste landen in Afrika, terwijl de werkeloosheid zorgt voor een permanente groep van gefrustreerde en boze jongeren. Het land is in de greep van een vernietigende burgeroorlog en het geweld zal alleen maar toenemen als de VS ingrijpen. Niet alleen de VS zelf financiert Jemen om de Amerikaanse belangen in de regio veilig te stellen, ook buurlanden hebben de veranwoordelijkheid van ‘waakhond’ gekregen, plus het geld dat benodigd is om als zodanig op te kunnen treden.

Hogere begroting

De VS is voor een groot deel afhankelijk van Saudi Arabië als het gaat om olie en het beheersen van andere regio’s in de omgeving; het ziet er naar uit dat de Amerikaanse geldstroom naar Saudi Arabië (een buurland van Jemen) omhoog zal schieten dit jaar. In 2008 ontving het land nog ruim 49 miljoen dollar, maar voor 2010 staat er bijna tweemaal zoveel op de begroting. Dit komt nog bovenop de miljoenen die de VS jaarlijks investeert in wapendeals met het land. En Saudi Arabië is niet het enige land waar de Amerikaanse operaties lijken toe toenemen.

De begroting van het Amerikaanse Congres voor 2010 heeft een paragraaf die uitlegt waar deze operaties voor nodig zijn: ‘Nu terroristen nieuwe en eenvoudiger doelen zoeken om toe te slaan in de regio en eropuit zijn hun aanwezigheid in Jemen te uit te breiden, zal buurland Oman anti-terroristenhulp van de VS nodig hebben om zijn grenzen te bewaken en infiltranten te onderscheppen om op die manier vrij te kunnen blijven van terroristische activiteit.’

De ‘oorlog tegen terrorisme’ heeft de wereld alleen maar gevaarlijke en instabieler gemaakt. De door de VS geleide oorlog, die begon in Irak en Afghanistan, breidt zich nu uit naar Pakistan, Jemen, Somalië, en verder. Ook landen als Syrië, Iran en Libanon staan op de lijst van ‘sponsors van het terrorisme’. Het lijkt erop dat er aan deze oorlog geen einde gaat komen, maar tegelijkertijd zijn de resultaten ervan moeilijk te verkroppen, zelfs voor sommige delen van het establishment van de VS. Zoals de Amerikaanse ambassadeur in Jemen, Barbara Bodine, onlangs verklaarde in de Toronto Star: ‘Als we interveniëren en deze oorlog tot de onze maken … dat zal het omslaan in een oorlog tegen ons. En die oorlog zullen we verliezen.’