‘Je kunt niet vanuit het niets invloed hebben op de strijd’ – een interview met Jan Willem Stutje

Domela Nieuwenhuis is een van de bekendste figuren uit de vroege socialistische beweging. Onder zijn leiding groeide de Sociaal Democratische Bond (SDB) in de jaren tachtig van de negentiende eeuw uit tot een landelijke partij. Terwijl hij gehaat werd door de heersende klasse, zagen talloze arbeiders hem als een ‘verlosser.’
6 september 2012

Domela Nieuwenhuis spreekt op een socialistische bijeenkomst, 1899

Onlangs publiceerde Jan Willem Stutje na veel archiefwerk een biografie over Domela Nieuwenhuis’ leven en politiek. Lees zijn interview met Hans Lammers op de theoriepagina van deze site.