Jack de Vries doet een Camieltje

Het is schering en inslag met politici die hun opgedane kennis en netwerk in dienst stellen van het bedrijfsleven. Twee maanden geleden trad voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings aan als directeur bij de KLM. Nu gaat voormalig staatssecretaris van Defensie Jack de Vries nota bene voor de JSF-lobby werken.
17 juni 2011

Dat is naast lucratief ook wel ironisch. Hij was namelijk gedwongen af te treden nadat hij het bed had gedeeld met een ondergeschikte. Nu duikt hij het bed in met de wapenindustrie, maar dit keer zelf als ondergeschikte. Het zullen wel ‘Hollandse normen en waarden’ zijn.