Israël: druk op pensioenfondsen om investeringen te beëindigen

De Abvakabo FNV stelde jaren geleden in haar Palestinabeleid vast dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ‘niet investeren in de bezetting’ betekent. Dat bondsbeleid werd daarna uitgedragen in diverse bijeenkomsten om het bewustzijn op dit punt te vergroten.
31 januari 2014

Er werd ook duidelijk gemaakt aan leden aan kaderleden hoe invloed uitgeoefend kan worden. In de besturen van de pensioenfondsen bijvoorbeeld. Daar zit de vakbeweging immers in. De Abvakabo zit bijvoorbeeld in de besturen van de pensioenfondsen ABP en PGGM van PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn). De bond ging er aan de slag.

Eind september organiseerde Abvakabo – samen met diverse maatschappelijke organisaties – een Palestina-conferentie om alle bezettingsmedeplichtigheid beter aan te pakken door middel van desinvesteren.

Daarbij werd erop gewezen wat leden en kaderleden kunnen doen in hun eigen bedrijf, instituut of universiteit. Alert zijn op ‘foute’ samenwerkingen kwamen aan de orde via de casus van het beveiligingsbedrijf G4S, dat nog altijd wordt ingehuurd door de TU Delft. Een dergelijk bedrijf niet laten inhuren of de inhuur stoppen, was de boodschap. G4S steunt immers de bezetting.

Hier ligt een taak voor OR-leden en hun achterban om op zijn minst het debat hierover te voeren. In feite kan iedereen hiermee aan de slag. Op deze manier is er veel in gang gezet, in goede samenwerking met betrokken maatschappelijke organisaties.

Begin 2014 werd duidelijk dat PGGM stopt met het beleggen in vijf Israëlische banken uit protest tegen de financiering van nederzettingen. Op deze wijze wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door PGGM in de praktijk gebracht. Later bleek dat PGGM toch nog niet geheel gestopt was met de samenwerking met alle bezettingsmedeplichtige bedrijven. PGGM kan dus worden geprezen, maar moet vooral ook worden aangemoedigd om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Tegelijkertijd werd bekend dat ABP zich nog aam het beraden is over haar beleggingen in Israëlische banken. In totaal ontplooit ABP investeringsactiviteiten van 37 miljoen euro in Israëlische banken en bedrijven die medeplichtig zijn aan de nederzettingsactiviteiten en de illegale bezetting van de Westelijke Jordaanoever.

Daarom zijn docenten, onderzoekers en ander onderwijzend personeel een petitie gestart om druk uit te oefenen op ABP om de investeringen te beëindigen.

Er lopen momenteel meerdere petities om BDS te ondersteunen. Teken nu
De petitie Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland.
De petitie aan het ABP pensioenfonds om te desinvesteren.

Zie ook de site van de Palestinawerkgroep.

Wim Lankamp is lid van de Palestinawerkgroep van Abvakabo FNV