ISJ #124: 20 jaar na De Muur, Partijdemocratie, Opstand in Iran, en meer

In het International Socialism Journal (ISJ) krijgt diepgaande, uitgebreide linkse analyse alle ruimte. Ook de jongste editie, nummer 124, is weer verplichte (Engelstalige) kost voor socialisten. Een keuze uit de artikelen.
13 oktober 2009

ISJ124_cover

In de herfst van 1989 viel de Berlijnse muur, na jarenlange strijd voor burgerrechten in toenmalige ‘Oostbloklanden’ als Oost-Duitsland, Roemenië en Tsjecho-Slowakije. In ‘A short autumn of utopia: The East German revolution of 1989’ beschrijft Gareth Dale de gebeurtenissen die leidden tot de val van het communistische regime en de ‘overgang naar kapitalisme’. Wat heeft twintig jaar ‘vrijheid en democratie’ in Midden- en Oost-Europa opgeleverd?

Wie het kapitalisme wil verslaan, zal moeten samenwerken met vele anderen. Maar wie bepaalt vervolgens de koers? De oprichting van een politieke partij is een eerste stap – naar ellende, volgens critici. John Molyneux beschrijft in ‘On party democracy’ waarom interne partijdemocratie niet onvermijdelijk leidt tot de dictatuur van een kliek. Werkelijke democratie is een enorme uitdaging, ziet ook Molyneux: zeker voor wie opgroeit in een maatschappij waarin brave kinderen, respect voor het gezag, en ‘voorjekijkendoorlopen’ de norm zijn.

Een vermelding van het artikel ‘Rupture and revolt in Iran’ van IS-lid Peyman Jafari kan natuurlijk niet achterwege blijven. Jafari, bekend als auteur van ‘Het andere Iran’, geeft een uitgebreide analyse van de tumultueuze recente geschiedenis van Iran. In welke zin was de recente opstand daar voortzetting van, en welke kansen en valkuilen zijn de komende tijd te voorzien?

Zoals gebruikelijk wordt afgesloten met een aantal boekrecensies, waaronder een recensie van Naomi Kleins ‘De Shockdoctrine‘. Een zeer waardevol boek, aldus recensent Neil Davidson, die Klein prijst om haar principiële standvastigheid en scherpe analyse. Die analyse slaat echter op belangrijke plekken de plank mis, toont Davidson. De Shockdoctrine is voor € 24,95 te koop in onze online boekwinkel LeesLinks.

De complete inhoudsopgave van ISJ #124 bevat links naar de volledige artikelen. Wie de lange artikelen (volkomen terecht) liever van papier leest, kan ISJ #124 bestellen voor € 7,- bij LeesLinks. Nu tijdelijk zonder portokosten!