Is Jongerius de weg kwijt?

Agnes Jongerius heeft afgelopen vrijdag in een interview gezegd dat nu de Tweede Kamer in meerderheid voor het kabinetsplan heeft gestemd, de FNV de balans opmaakt: ‘Als de meerderheid van het parlement kiest voor een verhoging van de AOW-leeftijd, heb je je daarbij neer te leggen’, aldus de FNV-voorzitter. ‘Is Jongerius nu de weg kwijt?’ zal menig vakbondslid zich afvragen.
21 december 2009

Door Egbert Schellenberg

Allereerst: de behandeling van het wetsvoorstel over de AOW-leeftijd zal niet voor maart 2010 plaatsvinden. Toen we in 2004 op het Museumplein stonden was ook de meerderheid van de Tweede Kamer voor.

Hoe komt een voorzitter van de FNV er dan bij dit soort teksten uit te spreken terwijl de bondsraden (het hoogste orgaan in de vakbond) van Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten afgelopen week juist in moties hebben opgeroepen de strijd tegen het AOW-plan te verscherpen en de mobilisatie nieuw leven in te blazen?

Het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten besloot een week geleden dat het verstandig was om alle leden nog voor de feestdagen een brief te sturen met daarin uitleg over de stand van zaken aangaande de AOW. Hierin staat: ‘Onacceptabel! We gaan daarom door met onze strijd. Wij zullen alles in het werk stellen om die onrechtvaardigheid van tafel te krijgen!’ Goede tekst denk je dan.

Maar dan vliegt Agnes Jongerius afgelopen vrijdag uit de bocht in het interview met de GPD. Vervolgens valt bovenstaande brief op zaterdagochtend bij 475.000 leden van FNV Bondgenoten op de mat, met de aankondiging van 20 actievergaderingen begin januari. Volgens mij hebben die honderdduizenden bondsleden zich die ochtend afgevraagd of ze in de maling werden genomen, of dat ze bij FNV Bondgenoten de weg zijn kwijtgeraakt, of dat er anderszins iets is misgegaan.

Inmiddels hebben de hoofdbesturen van Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten en FNV Bouw onze FNV-voorzitter gedwongen een gezamenlijke verklaring te ondertekenen, die gisteren (20 december) op de website van de FNV en de genoemde bonden is verschenen: http://www.fnv.nl/defnv/actueel/nieuws/acties_gaan_gewoon_door.asp

Deze brief aan de leden maakt in ieder geval duidelijk dat de acties wel degelijk doorgaan in januari. Maar de geloofwaardigheid van Agnes Jongerius is na deze zoveelste uitglijder volkomen weg en een nieuwe voorzitter is op dit moment toch echt de beste optie.

Egbert Schellenberg is vakbondsbestuurder en mede-initiatiefnemer van FNV Vecht voor je Recht: www.fnvvechtvoorjerecht.nl