IS eist rectificatie over vermeend antisemitisme

In de eind januari gepubliceerde rapportage ‘Polarisatie en Radicalisering in Nederland’, verricht door het onderzoeksbureau IVA in opdracht van de staat, is ook een stukje over de IS geschreven. Hierin staat opgenomen dat de IS haar pro-Palestijnse standpunt tijdens en na de oorlog in Gaza in ‘behoorlijk antisemitische termen’ zou hebben verwoord. We zijn uiterst verbolgen over deze bewering en geshockeerd dat een dergelijk ernstige aantijging in een wetenschappelijk rapport is opgenomen.
11 februari 2010

Uit ons persbericht van vandaag:

Er is ten eerste geen enkele betrouwbare bron of voorbeeld om deze schandalige beschuldiging te staven. Geen enkele publicatie, speech of uiting van de IS bevat antisemitisme.

Ten tweede, de IS beschouwt antisemitisme juist als een vorm van racisme die we in woord en daad bestrijden. De IS heeft ook nog rond de oorlog in Gaza gepubliceerd tegen antisemitisme, neemt jaarlijkse deel aan de herdenking van de Februaristaking en Kristallnacht, en organiseert acties en bijeenkomsten tegen neonazi’s – niet in de laatste plaats vanwege hun antisemitisme.

Ten derde is de internationale stroming waartoe de IS behoort opgericht door een Jood uit Palestina, zijn enkele huidige leden van de IS van Joodse afkomst en werken we bijvoorbeeld samen met een organisatie als Een Ander Joods Geluid.

Wij zijn zeer kritisch over de oorlogs- en bezettingspolitiek van Israël en de steun die Israël hierin krijgt van Nederland en de Verenigde Staten. Deze kritiek neerzetten als antisemitisme is onjuist en niet gebaseerd op enige feitelijke onderbouwing; het is smaad en laster. De IS wordt ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld.

De IS heeft de wetenschappers verzocht binnen vier weken een openbare rectificatie te plaatsen.

Zie hier de brief aan de IVA

Zie hier het artikel Judeofiele antisemieten, gepubliceerd in de Socialist van februari 2009, ten tijde van de Israëlische oorlog tegen Gaza