Iran maakt geen kernwapens

Iran is geen kernwapens aan het maken. Naar alle waarschijnlijkheid is het daar in 2003 al mee gestopt. Wel verrijkt het land uranium, houdt het land zijn kennis op nucleair vlak up to date en kan het pogingen in die richting hervatten. Maar zelfs dan duurt het nog jaren, minstens tot 2010 of 2015, voordat het daadwerkelijk over kernwapens beschikt.
3 december 2007

kerninstallatie in Iran

Deze conclusies zijn afkomstig uit de nieuwe National Intelligence Estimate, een rapport van de gezamenlijke Amerikaanse inlichtingendiensten. Daarmee hebben dien inlichtingendiensten één van de fundamenten onder de oorlogspolitiek van het Witte Huis vandaan. George Bush hanteerde immers de dreiging van Iraanse kernwapens als argument om Iran met steeds strengere sancties aan te vallen, een oorlogsvloot voor de Iraanse kust samen te trekken en zelfs een bombardementscampagne voor te bereiden.

Die dreiging bestaat dus weer eens niet, net zomin als destijds de Iraakse massavernietigingswapens. Ook het andere verhaal van het Witte Huis – dat Iran Iraakse strijders bewapent tegen de Amerikaanse militairen – staat op een wat lager pitje. De VS zijn besprekingen met Iraanse en Iraakse functionarissen over de stabiliteit in Irak van plan , en hebben negen Iraanse functionarissen die begin 2007 door de VS waren opgepakt in Irak, vrijgelaten.

Vervalt hiermee de oorlogsdreiging? Te vroeg juichen is voorbarig. Met het terugwijken van twee smoezen om Iran aan te vallen is de wil van het Bush en Cheney om Iran naar hun pijpen te laten dansen niet verdwenen. Amerikaanse hegemonie in het Midden-Oosten kan op termijn niet leven met een Iran dat zich onafhankelijk van, en soms tegenover, de VS opstelt. Het oorlogsgevaar is dus niet geweken. Maar de erkenning van Amerikaanse inlichtingendiensten tezamen dat Iran geen kernwapens ontwikkelt biedt aan tegenstanders van die oorlog een welkom extra handvat.