Internationale Vrouwendag 2012: bevrijding nog steeds op de agenda

Gisteren, 8 maart 2012, werd Internationale Vrouwendag gevierd voor de honderdentweede keer. In Amsterdam namen ongeveer 200 mensen deel aan de door het 8-maartcomité Amsterdam georganiseerde manifestatie op de Dam, met aansluitend een fakkeltocht door de stad.
9 maart 2012
Manifestatie voor Internationale Vrouwendag op de Dam, 8 maart 2012

Door Hannah Muysken / Foto’s Mike Graham

De manifestatie komt langzaam op gang, maar uiteindelijk komen vanuit verschillende hoeken demonstranten opdagen. Het zijn vooral vrouwen, maar voor een deel ook mannen, van allerlei verschillende nationaliteiten.

Vrouwenorganisaties, socialistische groepen en anderen dragen vlaggen en borden, met teksten als ‘Gelijk loon voor gelijke arbeid’ en ‘Stop geweld tegen vrouwen’. Ze maken de omstanders duidelijk dat dit een manifestatie is tegen vrouwenonderdrukking. Vertegenwoordigers van de organisaties houden speeches, afgewisseld met muziek. Ook scanderen we leuzen.

Diverse demonstranten storen zich aan een wagen van Qmusic op de Dam, met een grote gephotoshopte afbeelding van drie ‘sexy’ vrouwen. Dat is precies het soort beeld dat niet thuishoort op Vrouwendag. Vier activisten plakken de afbeelding af met een groot Vrouwendag-spandoek, aangevuld met A4-tjes met teksten als: ‘Wie heeft seksisme nodig om iets te verkopen?’ De actie trekt veel bekijks van omstanders. De eigenaar van de wagen raakt geïrriteerd, maar kiest uiteindelijk eieren voor zijn geld en vertrekt. En terecht!


Om half zeven lopen de demonstranten over het Rokin en de Vijzelstraat. Met fakkels, spandoeken en leuzen trekken ze ook onderweg de aandacht. Leuzen over internationale solidariteit worden afgewisseld met ‘A-anti-anticapitalista!’ Aangekomen in het HTIB-gebouw, luistert een overvolle zaal naar nieuwe, strijdbare speeches en muziek. Onder het eten praten de deelnemers, in een open en solidaire atmosfeer.

Het relatief kleine maar strijdbare protest maakt duidelijk dat Vrouwendag er niet alleen is om de strijd uit het verleden te herdenken. Er moet nog steeds gevochten worden voor vrouwenbevrijding, in Nederland en wereldwijd.