Internationale oproep anti-NAVO protest

Afgelopen weekend werd in Stuttgart de tweede internationale voorbereidingsconferentie voor de aanstaande protesten tegen de NAVO-top gehouden. Maar liefst 107 afgevaardigden uit 16 verschillende landen legden de fundamenten voor een massale mobilisatie.
8 oktober 2008

Protest tegen NAVO in Noordwijk

Precies een half jaar voor de geplande NAVO-top in Straatsburg kwamen de organisatoren bijeen voor overleg en planning. De samenwerkende coalitie ziet er nu al indrukwekkend uit. In Duitsland gooit Die Linke haar volle gewicht in de mobilisatie. Vanuit Groot-Britannie en Griekenland was er een sterke vertegenwoording van grote anti-oorlogscoalities, de LCR (die in de aanloop naar het protest een nieuwe anti-kapitalistische partij lanceert) wil in Frankrijk een brede mobilisatie opzetten en ook uit Oost-Europa waren er hoopvolle geluiden over een oplevende anti-oorlogsbeweging.

Maina van der Zwan was namens de IS aanwezig: ‘Voor het eerst sinds de protesten in Genua durven de wereldheersers hun top weer in een stad te houden. Sterker nog, er zijn berichten dat ze een militaire parade willen organiseren en nota bene in het Europees Parlement hun feestje willen vieren. Dit is een grote middelvinger naar het anti-oorlogssentiment in Europa. En deze hoogmoed zal ze bezuren. De NAVO verkeert in een grote crisis. De Britse bevelhebber in Afghanistan heeft afgelopen weekend nog gezegd dat de oorlog daar ‘niet te winnen is’. De publieke opinie heeft zich tegen de militaire avonturen van de NAVO gekeerd. Tegelijkertijd wil de VS een agressiever beleid en Europese legers gebruiken voor Westerse dominantie. Het conflict in Georgie heeft laten zien dat dit leidt tot conflicten tussen kernmachten. Dit moeten we stoppen. Deze internationale mobilisatie is daarom een uitgelezen kans om de anti-oorlogsbeweging weer nieuw leven in te blazen, in Frankrijk en Duitsland, maar zeker ook in Nederland.’

De internationale oproeptekst die in Stuttgart door de aanwezige deelnemers is opgesteld:

No to war
No to NATO

Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de NAVO roepen wij iedereen op om in april 2009 naar Straatsburg en Kehl te komen om te protesteren tegen de agressieve militaire en nucleaire politiek van de NAVO en kracht bij te zetten aan onze visie voor een rechtvaardige wereld zonder oorlog.

De NAVO wordt steeds meer een obstakel op de weg naar wereldvrede. Sinds het einde van de Koude Oorlog heeft de NAVO zich in een nieuw jasje gestoken als instrument voor militair optreden van de “internationale gemeenschap” , inclusief het promoten van de zogenaamde “oorlog tegen het terrorisme”. In werkelijkheid is de NAVO een vehikel voor door de VS geleide machtspolitiek, met militaire bases in alle werelddelen, met voorbijgaan van de Verenigde Naties en het internationaal rechtsstelsel, waarbij de militarisering steeds verder wordt opgevoerd en de uitgaven voor bewapening volkomen uit de hand lopen – de militaire uitgaven van de NAVO-landen bedragen nu 75% van de militaire uitgaven van de hele wereld. Bij deze expansionistische agenda die sinds 1991 uitgevoerd wordt en bedoeld is om strategische belangen en de jacht op grondstoffen te dienen, heeft de NAVO onder het mom van de zogenaamde “humanitaire oorlogsvoering”oorlog gevoerd in de Balkan en voert zij al zeven jaar lang een wrede oorlog in Afghanistan, waar de situatie op tragische wijze steeds verder escaleert en de oorlog zich nu uitbreidt naar Pakistan.

In Europa zorgt de NAVO voor het oplopen van de spanning en voedt de bewapeningswedloop door het opstellen van een zogenaamde “raketverdediging”, een enorm kernwapenarsenaal en een politiek om als eerste kernwapens in te zetten. Daarbij is de politiek van de EU steeds meer verbonden met de NAVO. De voortdurende en potentieel nog verdergaande uitbreiding van de NAVO naar Oost-Europa en daarbuiten, en de operaties “buiten het NAVO-gebied” maken de wereld steeds gevaarlijker. Het conflict in de Kaukasus is een duidelijke aanwijzing voor de toenemende risico’s. Elk verder opschuiven van de grens van het NAVO-gebied betekent een toename van de kans op oorlog, met inbegrip van het gebruik van kernwapens.

Om onze visie voor een vreedzame wereld te verwezenlijken, verwerpen we militaire antwoorden op wereldwijde en regionale crises – een militaire aanpak is onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. We weigeren te leven onder dreiging van de terreur van kernwapens en verwerpen een nieuwe wapenwedloop. We moeten de militaire uitgaven verminderen en in plaats daarvan meer middelen inzetten voor menselijke behoeften. We moeten alle buitenlandse militaire bases sluiten. We verzetten ons tegen alle militaire structuren die worden gebruikt voor militaire interventie. We moeten de betrekkingen tussen de volkeren democratiseren , demilitariseren en nieuwe vormen van vreedzame samenwerking tot stand brengen om te bouwen aan een veiliger en rechtvaardiger wereld.

We roepen iedereen op om dit appë)l te verspreiden in eigen kring en in de bewegingen, om naar Straatsburg en Kehl te komen en deze visie tot werkelijkheid te maken. Een vreedzame wereld is mogelijk!

Stop de oorlog!
Stop de NAVO!

In het kader van het anti-NAVO protest zullen de volgende activiteiten plaatsvinden: een demonstratie op zaterdag 4 april, een internationale conferentie van donderdag 2 april tot zondag 5 april, directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid, en een internationaal verzetskamp van woensdag 1 april tot zondag 5 april. Hou deze site in de gaten voor meer informatie.